Publikationer 

Europeiska regionkommittén (ReK) producerar årligen ett antal digitala publikationer från informationsblad till broschyrer i full färg till stöd för det lagstiftningsarbete som utförs av ledamöterna. Dessa publikationer görs både för allmänheten och de regionala och lokala myndigheterna. De syftar till att öka medvetenheten om relevant utveckling i EU-politiken samt ReK:s verksamhet.

Den digitala versionen av dessa broschyrer, som ReK också skriver ut, finns på denna sida.

En särskild sida om ReK:s visuella identitet och dess logotyp är också tillgänglig.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Publikationsdatum: 09/10/2020Ämne: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Publikationsdatum: 03/09/2020Ämne: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealFörfattare: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Tillgängliga språk (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)Ladda ner
   Europa. Das sind wir alle!
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?

  Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Publikationsdatum: 30/07/2020Ämne: Public administration
  Tillgängliga språk (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)Ladda ner
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)Ladda ner
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)Ladda ner
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)Ladda ner
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. dansk(336.71 KB-PDF)Ladda ner
   Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  6. ελληνικά(345.76 KB-PDF)Ladda ner
   Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  7. español(334.52 KB-PDF)Ladda ner
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  8. eesti(331.65 KB-PDF)Ladda ner
   Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  9. suomi(331.25 KB-PDF)Ladda ner
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  10. français(335.48 KB-PDF)Ladda ner
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  11. Gaeilge(334.78 KB-PDF)Ladda ner
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  12. hrvatski(331.6 KB-PDF)Ladda ner
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  13. magyar(336.01 KB-PDF)Ladda ner
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  14. italiano(332.94 KB-PDF)Ladda ner
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  15. lietuvių(334.07 KB-PDF)Ladda ner
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  16. latviešu(333.31 KB-PDF)Ladda ner
   Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  17. Malti(336.78 KB-PDF)Ladda ner
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  18. Nederlands(334.05 KB-PDF)Ladda ner
   Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  19. polski(336.91 KB-PDF)Ladda ner
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  20. português(335.45 KB-PDF)Ladda ner
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  21. română(333.73 KB-PDF)Ladda ner
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  22. slovenčina(334.17 KB-PDF)Ladda ner
   Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  23. slovenščina(330.64 KB-PDF)Ladda ner
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025

  Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Publikationsdatum: 02/07/2020Ämne: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Tillgängliga språk (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)Ladda ner
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)Ladda ner
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. dansk(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  6. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Ladda ner
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  7. español(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  8. eesti(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  9. suomi(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  10. français(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  11. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  12. hrvatski(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  13. magyar(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  14. italiano(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  15. lietuvių(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  16. latviešu(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  17. Malti(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  18. Nederlands(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  19. polski(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  20. português(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  21. română(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  22. slovenčina(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  23. slovenščina(16.23 MB-PDF)Ladda ner
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Publikationsdatum: 12/05/2020Ämne: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionFörfattare: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Publikationsdatum: 06/02/2020Ämne: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityFörfattare: European Committee of the Regions
  Tillgängliga språk (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)Ladda ner
   Histoire du Comité des régions
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
Dela:
 
Back to top