Regionerna når resultat  

 


Kampanjen Regioner och städer för utveckling är en del av Europeiska regionkommitténs bidrag för att säkerställa att det europeiska samförståndet om utveckling och FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. Kampanjen lyfter fram arbetet i de städer och regioner som engagerat sig för FN:s 15-åriga handlingsplan för människor, planeten och välståndet. Den framhåller fördelarna med bidrag från gräsrotsnivå till globala utmaningar. Den förespråkar också politiska förändringar på europeisk och global nivå som stärker samhällen, städer och regioner i deras strävan att finna passande lokala svar på internationella problem.

I linje med mål 11 i FN:s mål för hållbar utveckling, som fastställer behovet av att göra städerna och regionerna "inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara", fokuserar kampanjen #Regions4Dev på följande:

  • Hållbarhet: åtgärder för att främja hållbar utveckling och särskilt utveckla en grönare, cirkulär ekonomi.
  • Motståndskraft: åtgärder från städernas och regionernas sida för att för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna.
  • Säkerhet: åtgärder från EU:s städer och regioner för att stabilisera EU:s grannskap och utveckla stadsdiplomati.
  • Inkluderande samhällen: åtgärder för att göra städer och regioner inkluderande för kvinnor, barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. .


Varför #Regions4Dev?


Globala utmaningar kräver lokala åtgärder – från regionernas, städernas och lokalsamhällenas sida. Utan de lokala och regionala myndigheternas ledarskap kommer världen inte att kunna nå målet att nå målet att hålla klimatförändringarna under 1,5 °C. Städer och regioner tvingas att agera, eftersom de befinner sig i frontlinjen för de sociala och ekonomiska förändringarna i hela världen – när det gäller var och hur människor lever, arbetar och utvecklas. Många lokala och regionala myndigheter väljer att ta initiativ och finna lösningar som gör att deras samhällen kan hantera förändringar på ett hållbart sätt. De går också ett steg längre genom att skapa internationella allianser och partnerskap med lokalsamhällen i andra länder.

Att vi måste tänka globalt och agera lokalt har erkänts av Europeiska unionen genom det europeiska samförståndet om utveckling och i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

På många områden har dock potentialen hos regioner och städer som katalysatorer för förändring och stabiliserande kraft ännu inte erkänts av de nationella regeringarna och på internationell nivå. Städer och regioner har blivit aktörer på den internationella arenan. #Regions4Dev kommer att bidra till att visa på den roll de redan spelar.

Driva på förändring