Gå med i unga folkvalda politikers gemenskap! 

Programmet för unga folkvalda politiker 2023 

Är du politiker, har du ett lokalt eller regionalt mandat i EU och är du född efter den 1 januari 1983? Letar du efter möjligheter att nätverka, utbyta bästa praxis, inhämta information om EU:s lagstiftning och finansieringsmöjligheter, få inblick i Europeiska regionkommitténs arbete samt träffa och debattera med ReK-ledamöter och andra lokala, regionala och europeiska politiker? Ansök om att gå med i unga folkvalda politikers nätverk!

Läs nedan för att få information om 2023 års program för unga folkvalda politiker och ansök  senast den 10 april 2023.

Innehåll

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om du

 • har valts genom allmänna direkta val på regional eller lokal nivå i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett kandidatland till EU,
 • är född efter den 1 januari 1983,
 • inte är ledamot eller suppleant i ReK,
 • har goda kunskaper i engelska,
 • fyller i ansökningsblanketten och lämnar in den senast den 10 april 2023.

Urvalet görs på grundval av kvaliteten på de sökandes ansökningar och vi månar om en god fördelning vad gäller kön, regional och lokal representation, politisk tillhörighet och nationalitet.

Endast ansökningar på engelska eller franska kommer att beaktas.

Varför ansöka?

 • För att nätverka med andra unga folkvalda politiker från andra delar av EU och politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.
 • För att utbyta bästa praxis med andra lokala och regionala politiker genom YEPcommunity.eu.
 • För att få veta mer om vilka möjligheter EU erbjuder lokalt och regionalt.
 • För att tala på europeiska regioners och kommuners vägnar i EU:s lagstiftningsprocess.
 • För att bidra till utformningen av EU:s politik.
 • För att profilera dig i europeiska kretsar.

Dessutom kommer utvalda unga folkvalda politiker att få möjlighet att delta i kommunikationsverksamhet med koppling till programmet.

Vad ingår i programmet?

Programmet är uppbyggt kring tre teman.

1. Ett nytt kapitel om demokratin i EU

Programmet kommer att hjälpa dig att bygga broar mellan din kommun eller region och EU. Det kommer att ge dig inspiration om hur du kan främja deltagandedemokrati och hjälpa dig att hitta sätt att involvera ungdomar i den demokratiska debatten och i det lokala samhällslivet.

2. Hanteringen av klimat- och energikrisen

Under detta tema kommer programmet för unga folkvalda politiker att ge dig en djupare inblick i den europeiska gröna given och låta dig inspirera och inspireras av projekt som genomförs av andra unga folkvalda politiker, ReK-ledamöter och andra politiker. Du kommer också att få lära dig mer om hur du kan bidra till EU:s mål för klimatet och koldioxidneutralitet.

3. Sammanhållningspolitikens framtid

Genom programmet för unga folkvalda politiker får du chansen att lära dig mer om de utmaningar och möjligheter som den europeiska sammanhållningspolitiken medför. Närmare bestämt kommer du att få lära dig mer om finansieringsmöjligheter för lokala och regionala myndigheter, om inspirerande innovativa projekt för att stödja utvecklingen av EU:s regioner och om de organisationer som hjälper lokala myndigheter att utforma och genomföra sina idéer. 

Mötena planeras äga rum på engelska.

När?

2023 års program för unga folkvalda politiker kommer att pågå fram till våren 2024, med aktiviteter spridda över hela perioden. En del är obligatoriska.

Efteråt blir du alumn och kan bjudas in till fler evenemang.

Här är en preliminär lista över aktiviteterna i 2023 års program. Observera att datumen fortfarande kan komma att ändras.

Ytterligare aktiviteter/evenemang kan komma att läggas till under året. Du kommer att informeras i god tid.

 • Regelbundna nätverksträffar.
 • Deltagande i ReK:s utskottssammanträden och plenarsessioner.
 • Deltagande i offentliga samråd.
 • 16 maj: välkomstmöte – online – obligatoriskt
 • Juni: utbildningssession om ”Ett nytt kapitel för demokratin i EU” – obligatorisk
 • 26–27 juni: EuroPCom, EU:s konferens om offentlig kommunikation
 • September: utbildningssession om ”Hanteringen av klimat- och energikrisen” – obligatorisk
 • 9–12 oktober: 21:a Europeiska veckan för regioner och städer, YEP-session – obligatorisk
 • November: utbildningssession om ”Sammanhållningspolitikens framtid” – obligatorisk

Var?

Evenemangen kommer att äga rum online och i ReK:s lokaler i Bryssel. Du kommer i god tid att informeras om närvaroformerna. 

Hur ansöker man?

För att ansöka måste du fylla i följande formulär på engelska eller franska:

Ansök om att gå med i unga folkvalda politikers gemenskap

Utgår det någon ersättning?

Ersättning betalas inte ut för deltagande i evenemang och aktiviteter online.

När det gäller evenemang som kräver fysisk närvaro i Bryssel kan ReK

 • ersätta resekostnader och
 • betala ut ett traktamente per vistelse mot uppvisande av bevis på övernattning på den plats där sammanträdet äger rum.

Ersättning för resekostnader och utbetalning av traktamente är avhängigt av tillgänglig budget. 

ReK:s politiska grupper ansvarar för det slutliga urvalet av de unga folkvalda politikerna till programmet och för de evenemang för vilka resurserna är begränsade.

Kontakt

Direktoratet för kommunikation – Teamet för programmet för unga folkvalda politiker
Dela:
 
Back to top