Gå med i unga folkvalda politikers gemenskap! 

Programmet för unga folkvalda politiker 2022 

Är du politiker, har du ett lokalt eller regionalt mandat i EU och är du född efter den 1 januari 1982? Är du redo att skapa nätverk, utbyta bästa praxis, få information om EU:s lagstiftning och finansieringsmöjligheter, bidra till Europeiska regionkommitténs arbete samt träffa och debattera med ReK-ledamöter och andra lokala, regionala och europeiska politiker? Ansök om att gå med i unga folkvalda politikers nätverk!

Läs nedan för att få information om 2022 års program för unga folkvalda politiker och ansök senast den 8 april 2022.

Innehåll

Vem?

Du kan ansöka om du

 • innehar ett demokratiskt mandat som folkvald politiker på regional eller lokal nivå i en av EU:s medlemsstater,
 • är född efter den 1 januari 1982,
 • inte är ledamot eller suppleant i ReK,
 • har goda kunskaper i engelska eller franska,
 • fyller i ansökningsblanketten och lämnar in den senast den 8 april 2022.

Urvalet görs på grundval av kvaliteten på kandidaternas ansökningar och syftar till att säkerställa en bra fördelning vad gäller kön, regional och lokal representation, politisk tillhörighet och nationalitet.

Varför?

 • För att samarbeta med andra unga folkvalda politiker från andra håll i EU och politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.
 • För att utbyta bästa praxis med andra lokala och regionala politiker genom YEPcommunity.eu.
 • För att få insikt i vilka möjligheter EU erbjuder lokalt och regionalt.
 • För att tala på europeiska regioners och kommuners vägnar i EU:s lagstiftningsprocess.
 • För att profilera dig i europeiska kretsar.

Dessutom kommer utvalda unga folkvalda politiker att få möjlighet att delta i kommunikationsverksamhet med koppling till programmet.

Vad?

Programmet för unga folkvalda politiker 2022 kommer att bidra till Europaåret för ungdomar.

Programmet är uppbyggt kring tre teman. I ansökningsblanketten kommer du att behöva rangordna dessa tre teman.

1. Föra EU närmare medborgarna

Programmet för unga folkvalda politiker kommer att hjälpa dig att bygga broar mellan din stad och region och EU, ge dig inspiration om hur demokrati kan främjas och hjälpa dig att hitta sätt att göra ungdomar delaktiga i det demokratiska samtalet och i lokalsamhället.

2. Bygga motståndskraftiga samhällen

Under detta tema kommer programmet för unga folkvalda politiker att ge dig en djupare inblick i den europeiska gröna given och låta dig inspirera och inspireras av projekt som genomförs av andra unga folkvalda politiker, ReK-ledamöter och andra politiker. Du kommer också att få veta hur du kan bidra till EU:s mål när det kommer till klimatförändringarna och koldioxidneutralitet.

3. Sammanhållning som ett grundläggande värde

Under programmet för unga folkvalda kommer du att få möjlighet att lära dig mer om finansieringsmöjligheter för lokala och regionala myndigheter, förstå hur sammanhållningspolitiken kan bidra till återhämtningen från covid-19-krisen och till utvecklingen av din stad och region, och utbyta bästa praxis med andra unga folkvalda politiker och politiker.

Mötena planeras äga rum på engelska och franska, när det är möjligt.

När?

2022 års program för unga folkvalda politiker kommer att pågå fram till våren 2023, med aktiviteter som sprids över hela perioden. En del är obligatoriska.

Efteråt blir du en alumn och kan bjudas in till fler utvalda evenemang.

Här finns en preliminär lista över aktiviteterna i 2022 års program. Observera att datumen fortfarande kan komma att ändras.

Ytterligare aktiviteter/evenemang kan komma att läggas till under hela året. Du kommer att informeras i god tid.

 • Månatliga sessioner för nätverkande.
 • Närvaro vid utskottssammanträden och plenarsessioner.
 • Deltagande i offentliga samråd.
 • 25 maj: Välkomstmöte – obligatoriskt
 • 22 juni: Kursen ”Föra Europa närmare medborgarna” – obligatorisk
 • September: Kurs på temat ”Bygga motståndskraftiga samhällen” – obligatorisk
 • September: Evenemang vid det externa presidiesammanträdet
 • Oktober: Kursen ”Sammanhållning som ett värde” – obligatorisk
 • 10–13 oktober: 20:e Europeiska veckan för regioner och städer, YEP-session – obligatorisk
 • Oktober/november: Forum för unga folkvalda politiker
 • November: EuroPCom

Var?

Alla evenemang kommer att hållas online. Beroende på hur covid-19-pandemin utvecklas kan programmet komma att ändras och evenemang kan komma att ställas in. Om det går att närvara fysiskt i Bryssel kommer du att informeras om detta i förväg.

Hur?

För att ansöka måste du fylla i följande formulär:

Ansök om att gå med i unga folkvalda politikers gemenskap – engelska

Ansök om att gå med unga folkvalda politikers gemenskap – franska

Hur mycket?

Ersättning betalas inte ut för deltagande i evenemang och aktiviteter online.

När det gäller evenemang som kräver fysisk närvaro i Bryssel kan ReK, om sådana evenemang är möjliga,

 • ersätta resekostnader och
 • betala ut ett traktamente per vistelse mot uppvisande av bevis på övernattning på den plats där sammanträdet äger rum.

Ersättning för resekostnader och utbetalning av traktamente är avhängigt av tillgänglig budget. Eventuellt kan först till kvarn-principen behöva tillämpas.

Kontakt

Direktoratet för kommunikation – Teamet för programmet för unga folkvalda politiker
Dela :
 
Back to top