Den gröna given på lokal nivå 

Undersökning av ReK:s ledamöters och unga folkvalda politikers engagemang inom ramen för den gröna given 

Den europeiska gröna given är ett åtgärdspaket som sträcker sig från ambitiös minskning av växthusgasutsläppen och investeringar i banbrytande forskning och innovation till bevarande av Europas naturliga miljö för att göra Europa till ett klimattåligt samhälle. Denna strategi syftar till att integrera klimat- och miljöpolitiken i lagstiftningsåtgärder, politiska åtgärder och finansieringsmekanismer för att stoppa klimatförändringarnas konsekvenser.
Innehåll

Våra mål

Klicka här för att komma till enkäten!

Men om vi vill säkerställa ett hållbart, rättvist och välmående Europa för våra medborgare är det viktigt att alla involveras i klimatåtgärderna. Huruvida den gröna given kommer att lyckas beror i hög grad på de lokala och regionala myndigheternas förmåga att genomföra politiska åtgärder på plats och agera som föregångare. Den gröna given påverkas också av de nationella myndigheternas och EU-institutionernas förmåga att till fullo förstå de europeiska regionernas och städernas behov och på lämpligt sätt beakta dem i samband med lagstiftning, ekonomisk förvaltning och politiska strategier.

Europeiska regionkommittén (ReK) lanserar en enkät eftersom den vet att de lokala och regionala myndigheterna måste samarbeta för att genomförandet av den gröna given ska bli framgångsrikt . Genom sitt nya initiativ arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå avser ReK att sätta städerna och regionerna i centrum för den europeiska gröna given, i synnerhet i förhållande till en hållbar återhämtning efter pandemin.

Huvudsyftet med enkäten är att samla in information om ledamöters och unga folkvalda politikers deltagande i relevanta nätverk och initiativ , samt att lyfta fram relevant information om klimatåtgärder och klimatåtaganden . Det slutliga målet är att stärka ReK-ledamöternas och de unga folkvalda politikernas ledarskap inom ramen för den gröna given med hjälp av solid och faktabaserad kommunikation. Gröna given-profilerna kommer också att ge ReK möjlighet att skräddarsy ledamöternas deltagande och öka synergierna med andra initiativ där ReK-ledamöter och unga folkvalda politiker deltar. När gröna given-profilerna är färdiga kommer de att läggas till i ReK:s verktyg för onlinekommunikation och komplettera ledamöternas offentliga profil.

ReK vill stärka sina ledamöters kapacitet att bli ledande i fråga om klimatåtgärder och att effektivt genomföra den gröna given på plats och få ut så mycket som möjligt av den. Svaren på denna enkät kommer, tillsammans med den tillhörande efterlysningen av bästa praxis , att stödja skapandet av nätverk och synergier mellan ledamöterna och de unga folkvalda politikerna och främja kollegiala utbyten för att påskynda insatserna på fältet.

Du hittar ReK:s enkät för undersökning av ReK:s ledamöters och unga folkvalda politikers engagemang inom ramen för den gröna given via denna länk .

Senaste nytt

Evenemang

Kommande evenemang

Senaste evenemang

Dela:
 
Back to top