EU:s framtid  

4082_Citizens in EU agenda_1920x1080px-01.jpg


De senaste åren har regeringar och parlament på alla nivåer allt oftare involverat medborgarna i beslutsprocesser som bygger på deltagande för att förbättra kvaliteten på, insynen i och egenansvaret för politiken på lokal, nationell och europeisk nivå. När det gäller "EU:s framtid" har EU:s medlemsstater och EU-institutionerna hållit tusentals dialoger och samråd med medborgarna och förbundit sig att fortsätta detta arbete under de kommande åren.

ReK arbetar tillsammans med EU-institutionerna på framtidens medborgardialoger och medborgarsamråd, som kommer att ha ett mer permanent och strukturerat format och kombineras med en återkopplingsmekanism, med syftet att göra den lokala nivån mer delaktig i EU:s beslutsprocess. Som förberedelse inför denna nya modell anordnade ReK mellan april och juni 2019 en rad seminarier med experter från regionala och lokala myndigheter, tankesmedjor och stiftelser samt kolleger från EU:s institutioner. Resultatet av dessa seminarier har tagits med i ett kompendium över regionala politikers, yrkesverksammas och akademikers åsikter. Klicka här för att ladda ned kompendiet och läsa mer om hur man engagerar medborgarna på bästa sätt.


************


Flickr
​​
Organise your local event​
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope