Europeiska entreprenörsregioner (EER)  
Award 2021-2022

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som kartlägger och belönar EU-regioner som uppvisar en enastående och innovativ policystrategi för entreprenörskap, oberoende av deras storlek, tillgångar och befogenheter. De regioner som har den mest trovärdiga, framtidsinriktade och lovande ambitionsplanen tilldelas utmärkelsen ”Årets entreprenörsregion” för ett visst år.

EER-utmärkelsen har utformats i samarbete med Europeiska kommissionen och med stöd av aktörer på EU-nivå såsom SME United, Eurochambres och Social Economy Europe. Den står öppen för alla organisationer som vill bidra till projektets mål.


​Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2020 har tilldelats följande regioner: Gdańsk/regionen Pomorskie [Pommern] (Polen), Business region Göteborg (Sverige) och regionen Navarra (Spanien).

Mer information om de regioner som har tilldelats utmärkelsen finns i pressmeddelandet.

Så ansöker du

Behörighet

 • Utmärkelsen är öppen för alla områden i EU:s medlemsstater, inklusive kommuner och städer samt gränsöverskridande regioner med rättskapacitet, t.ex. EGTS och euroregioner
 • Regionen har befogenheter på politisk nivå (inte nödvändigtvis lagstiftningsnivå)
 • Regionen har förmåga att genomföra en heltäckande företagarvision
 • Utmärkelsen är öppen för alla regioner, oavsett deras storlek, välstånd eller särskilda befogenheter
 • Utmärkelsen är öppen för områden som redan är framgångsrika och områden som har åtagit sig att genomföra nödvändiga förändringar

Gränsöverskridande regioner uppmuntras särskilt att ansöka.

Handlingar som krävs
 • Ansökningsblankett
 • Faktablad om den ansökande regionen
 • En redogörelse för regionens politiska vision
 • En beskrivning av den planerade styrmekanism som syftar till att säkerställa effektivt genomförande av EER-insatserna
 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan
 • Ett skriftligt politiskt åtagande, som visar att regionens EER-strategi har stöd av dess politiska ledning (t.ex. regionfullmäktige, regionstyrelse eller annat bemyndigat organ).
Ansökningsförfarande

Juryn tar hänsyn till följande:

 • De ansökande områdenas budget, specifika strukturella eller territoriella utmaningar och ekonomiska utgångspunkt
 • Den övergripande presentationen av EER-kandidatregionens ambitionsplan.

För mer information om hur man ansöker, se rubriken Dokument nedan.

Dokument - Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2021-2022

EER-juryn

 

Kontakt:

Mr Piotr Zajączkowski
Europeiska regionkommittén
Tfn: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu


Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: