Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen 

Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen inrättades 2020. Det är ett initiativ som syftar till att förenkla livet för EU-medborgare som bor i EU:s gränsregioner.

Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen omfattar ett flertal aktörer, bland annat:​

 • Europeiska regionkommittén
 • Europeiska gränsregionförbundet (AEBR)
 • Mission Opérationnelle Transfrontalière MOT)
 • Centraleuropeiska tjänsten för gränsöverskridande initiativ (Cesci)

Innehåll

​Gränsregioner i EU​

Regionerna vid de inre gränserna täcker 40 % av EU:s territorium, här bor 30 % av dess befolkning (150 miljoner människor) och arbetar nästan 2 miljoner gränsarbetare. Sedan den inre marknaden och Schengenområdet inrättades har många nya möjligheter skapats i gränsregionerna, och dessa regioner har i många fall upphört att utgöra en periferi och förvandlats till tillväxtområden.

Utmaningar med att bo i gränsregioner

Många hinder kvarstår dock. Medborgare som bor i gränsregioner stöter fortfarande på svårigheter i sin vardag, vare sig det handlar om att hitta ett arbete, få tillgång till hälso- och sjukvård, dagligen pendla eller lösa administrativa problem. På samma sätt stöter företagen på hinder för sin tillväxt, och de lokala och regionala myndigheterna ställs fortfarande inför utmaningar när det gäller att upprätta djupare gränsöverskridande samarbete, såsom gränsöverskridande offentliga tjänster.

Dessa utmaningar har blivit ännu tydligare under covid-19-krisen, när gränser efter årtionden av fri rörlighet abrupt stängts, vilket medfört stora problem för medborgare och företag i gränsregionerna och fått enorma negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Det är därför mycket viktigt att övervinna dessa hinder för att man ska kunna utnyttja de möjligheter som öppna gränser ger medborgare och företag, och att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå och vidmakthålla detta även i en krissituation.

Ökat samarbete

Å andra sidan bör det noteras att krisen också har gett upphov till flera former av samarbete, och visat på ömsesidigt beroende och solidaritet över gränserna, som nu måste organiseras och stärkas genom europeiska och nationella offentliga politiska åtgärder med full hänsyn till de gränsöverskridande regionernas särdrag.

​Förklaring och resolution om gränsöverskridande samarbete

​Till höger kan du läsa förklaringen från den europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen "Gränsregionerna i centrum för morgondagens Europa" som ledde till antagandet av resolutionen "En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet" vid ReK:s plenarsession den 1 juli 2021.

Denna resolution är resultatet av ett stort antal diskussioner, samråd med berörda parter och offentliga samråd som ägde rum mellan juli 2020 och juli 2021, och den innehåller konkreta förslag från alliansen och ReK inför konferensen om Europas framtid.

Dokument

 • Declaration

  Tillgängliga språk (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Ladda ner
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Ladda ner
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Ladda ner
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Ladda ner
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Ladda ner
  6. English(18.68 KB-PDF)Ladda ner
  7. eesti(100.88 KB-PDF)Ladda ner
  8. suomi(19.09 KB-PDF)Ladda ner
  9. français(301.52 KB-PDF)Ladda ner
  10. Deutsch(110.58 KB-PDF)Ladda ner
  11. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Ladda ner
  12. magyar(299.6 KB-PDF)Ladda ner
  13. italiano(20.42 KB-PDF)Ladda ner
  14. latviešu(298.18 KB-PDF)Ladda ner
  15. lietuvių(299.88 KB-PDF)Ladda ner
  16. Malti(310.03 KB-PDF)Ladda ner
  17. polski(308.73 KB-PDF)Ladda ner
  18. português(20.59 KB-PDF)Ladda ner
  19. română(297.83 KB-PDF)Ladda ner
  20. SR(293.64 KB-PDF)Ladda ner
  21. slovenčina(310.85 KB-PDF)Ladda ner
  22. slovenščina(288.3 KB-PDF)Ladda ner
  23. español(19.42 KB-PDF)Ladda ner
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Ladda ner
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Ladda ner
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Ladda ner
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Ladda ner
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Ladda ner
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Ladda ner
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Ladda ner
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)Ladda ner
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. suomi(122.01 KB-DOCX)Ladda ner
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  9. français(95.28 KB-DOCX)Ladda ner
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  10. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Ladda ner
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  11. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Ladda ner
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  12. magyar(125.53 KB-DOCX)Ladda ner
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  13. italiano(123.66 KB-DOCX)Ladda ner
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  14. latviešu(122.08 KB-DOCX)Ladda ner
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  15. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Ladda ner
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  16. Malti(128.19 KB-DOCX)Ladda ner
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  17. polski(125.98 KB-DOCX)Ladda ner
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  18. português(121.13 KB-DOCX)Ladda ner
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  19. română(124 KB-DOCX)Ladda ner
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  20. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Ladda ner
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  21. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Ladda ner
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  22. español(123.22 KB-DOCX)Ladda ner
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
Dela:
 
Back to top