Sammanhållning, vårt grundläggande värde 

En av Europeiska regionkommitténs huvudprioriteringar för perioden 2020–2025 är att visa att sammanhållning inte (bara) handlar om pengar, utan att det är ett grundläggande värde för Europeiska unionen.

Genom sin egen verksamhet och den verksamhet som bedrivs tillsammans med #CohesionAlliance bidrar kommittén till att sprida uppfattningen att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning främjas och respekteras i all EU-politik.

Innehåll

Våra mål

”Sammanhållning, vårt grundläggande värde” är ett av tre viktiga initiativ från Europeiska regionkommittén (ReK) , tillsammans med kampanjerna Europas framtid och Den gröna given .

#CohesionAlliance, som lanserades 2017 av ReK och de främsta europeiska territoriella sammanslutningarna (AER, AEBR, CALRE, CEMR, CPMR och Eurocities) är den viktigaste och mest kraftfulla kanalen, genom vilken kommittén vill

 • visa att sammanhållning inte (bara) handlar om pengar, utan att det är ett grundläggande värde för Europeiska unionen,
 • bidra till att sprida uppfattningen att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ska främjas och respekteras i all EU-politik,
 • främja regionernas och städernas deltagande i utformningen och genomförandet av de nationella återhämtningsplanerna,
 • främja integreringen på fältet av sammanhållningspolitiska medel och alla andra EU-instrument för återhämtning och finansiering,
 • verka för samarbete mellan stad och landsbygd och landsbygdens återhämtning.

Multimedia

 

Titta vidare

 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontakt

Matteo Miglietta
Matteo.miglietta@cor.europa.eu / +32 (0) 470 89 53 82
Share:
Back to top