Sammanhållningsalliansen 

© AFP

Sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) är en koalition för dem som anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten för EU även i framtiden. Sedan lanseringen i oktober 2017 har alliansen samlat mer än 12 000 enskilda undertecknare, 140 regioner, 137 kommuner och distrikt, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 sektorssammanslutningar i EU.

I oktober 2022 bekräftade alliansens partner sitt engagemang för att stärka sammanhållningspolitiken och öka det territoriella genomslaget av alla EU-investeringar i syfte att se till att de är anpassade till Europas långsiktiga utmaningar.

Gå med i alliansen

Innehåll

Vad står alliansen för?

#CohesionAlliance är en koalition för dem som anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten för EU även i framtiden. Den bildades genom ett samarbete mellan ledande europeiska sammanslutningar av kommuner och regioner och Europeiska regionkommittén.

I juli 2020 antog #CohesionAlliance en första förnyad förklaring 2.0 för ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa, vilken vägledde alliansens arbete efter covid-19-pandemins utbrott bland unionens medborgare.

Två år senare, i oktober 2022, är det nu mot bakgrund av de nya nödsituationer som uppstått, såsom Rysslands krig mot Ukraina och en rekordhög inflation till följd av höjda livsmedels- och energipriser, mer angeläget än någonsin att stärka sammanhållningen som ett grundläggande EU-värde.

Därför samlades partnerna i #CohesionAlliance i Bryssel under den20:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städerför att bekräfta sitt engagemang för att stärka sammanhållningspolitiken och öka det territoriella genomslaget av alla EU-investeringar i syfte att se till att de är anpassade till Europas långsiktiga utmaningar.

En förnyad förklaring

Genom en gemensam förklaring som undertecknades den 12 oktober 2022 förmedlar Europeiska regionkommittén tillsammans med ledande europeiska sammanslutningar av kommuner och regioner den gemensamma viljan att upprätthålla sammanhållningspolitiken som

 • EU:s viktigaste investeringspolitik,
 • EU:s mest synliga instrument på lokal och regional nivå,
 • en långsiktig utvecklingspolitik som bygger på principerna om delad förvaltning, partnerskap och flernivåstyre,
 • en politik som följer en platsbaserad strategi och beaktar unionens territoriella mångfald,
 • ett viktigt verktyg för att stödja territoriellt samarbete samt främja solidaritet och integration.

”Låt oss påminna alla beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå om den oumbärliga roll som sammanhållningspolitiken spelar i den europeiska integrationsprocessen” står det i förklaringen, med vilken #CohesionAlliance vill inleda ett framåtblickande arbete för att göra sammanhållningspolitiken starkare, enklare, effektivare och mer resultatinriktad nu och i framtiden.

Alliansen vill också att sammanhållning förblir ett övergripande värde för EU genom att man ser till att all relevant EU-politik bidrar till att minska skillnaderna mellan och inom medlemsstaterna.

Se förklaringen”Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!”.

Nyheter

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Titta vidare

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Titta vidare

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Dokument

 • Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Ladda ner
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Ladda ner
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Ladda ner
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Ladda ner
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Ladda ner
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Ladda ner
  7. español(797.76 KB-PDF)Ladda ner
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Ladda ner
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Ladda ner
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Ladda ner
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Ladda ner
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Ladda ner
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Ladda ner
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Ladda ner
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)Ladda ner
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Malti(711.8 KB-PDF)Ladda ner
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  17. Nederlands(699.67 KB-PDF)Ladda ner
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  18. polski(705.64 KB-PDF)Ladda ner
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  19. português(699.2 KB-PDF)Ladda ner
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  20. română(798.76 KB-PDF)Ladda ner
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  21. slovenčina(704.46 KB-PDF)Ladda ner
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  22. slovenščina(690.5 KB-PDF)Ladda ner
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Ladda ner
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Ladda ner
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Ladda ner
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Ladda ner
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Ladda ner
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Ladda ner
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Ladda ner
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Ladda ner
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Ladda ner
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Ladda ner
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Ladda ner
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Ladda ner
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Ladda ner
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Ladda ner
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)Ladda ner
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Malti(615.71 KB-PDF)Ladda ner
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  17. Nederlands(598.3 KB-PDF)Ladda ner
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  18. polski(602.55 KB-PDF)Ladda ner
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  19. português(238.88 KB-PDF)Ladda ner
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  20. română(596.11 KB-PDF)Ladda ner
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  21. slovenčina(613.45 KB-PDF)Ladda ner
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  22. slovenščina(420.13 KB-PDF)Ladda ner
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Tillgängliga språk (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Ladda ner
  2. English(195.7 KB-PDF)Ladda ner
  3. español(211.39 KB-PDF)Ladda ner
  4. suomi(209.15 KB-PDF)Ladda ner
  5. français(213.87 KB-PDF)Ladda ner
  6. italiano(211.73 KB-PDF)Ladda ner
  7. português(210.78 KB-PDF)Ladda ner
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.

​Branding and Toolkit Guideline 

Check ​our one place to find all #CohesionAlliance files to support you in communicating EU cohesion policy.​ ​

Följ oss

Kontakt

Dela:
 
Back to top