Alliansen för sammanhållning

​​​​​​ 

Vad står alliansen för?

 

EU:s sammanhållningspolitik, som för när varande utgör en tredjedel av EU:s budget, syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioner, skapa arbetstillfällen, ge nya affärsmöjligheter och hitta lösningar på viktiga globala frågor såsom klimatförändringar och migration.
 
#CohesionAlliance samlar personer som anser att EU:s sammanhållningspolitik även i fortsättningen måste vara en bärande kraft i EU:s framtid. Alliansen bildades genom ett samarbete mellan ledande europeiska sammanslutningar av städer och regioner och Europeiska regionkommittén. Den uppmanar till att EU:s budget efter 2020 ska göra sammanhållningspolitiken starkare, mer ändamålsenlig, synlig och tillgänglig för alla regioner i Europeiska unionen. 
 
Från nationella, regionala och lokala myndigheter till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, skolor, universitet, kulturella organisationer, alla som tror på EU:s sammanhållningspolitik är välkomna att gå med i #CohesionAlliance.

VISA DITT STÖD, UNDERTECKNA DEKLARATIONEN

 

Partner


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Gå med

Klicka här för att se principförklaringen för #CohesionAlliance och för att gå med (ditt namn, namnet på din organisation och en e-postadress där vi kan kontakta dig).

Principerna har utarbetats inom ramen för partnerskapet mellan de lokala och regionala sammanslutningarna och Europeiska regionkommittén.
Enskilda personer, organisationer och politiker uppmanas att gå med!

Nedan hittar du också viktiga rapporter och ståndpunktsdokument om den framtida sammanhållningspolitiken.

Se vad den gör

​Här hittar du fallstudier och framgångsrika projekt inom ramen för sammanhållningspolitiken.

Varje exempel visar en verklig person eller ett verkligt företag och presenteras av en regional eller lokal politiker.

Agera
Sex olika sätt att agera!

1. Skicka oss ett videoklipp på högst en minut där du förklarar varför vi behöver en stark sammanhållningspolitik i EU, vad det innebär för ditt lokalsamhälle och vad du förväntar dig i framtiden. Videoklippen kan skickas till CohesionAlliance@cor.europa.eu
2. Sprid information om dina projekt på Twitter, Facebook eller Instagram: Lägg upp en bild från ett projekt som får stöd med EU:s sammanhållningsmedel och som visar hur dessa medel gör skillnad. Glöm inte att använda hashtaggen #CohesionAlliance.
3. Anordna ett evenemang i ditt lokalsamhälle: Kontakta oss om du behöver stöd för att anordna ett evenemang om EU:s sammanhållningspolitik, om du behöver material på ditt språk, talare etc.
4. Engagera dig i petitionen: Hjälp oss att främja onlinepetitionen, som redan har nästan 3 000 underskrifter. Det tar bara några sekunder att skriva under, och varje underskrift räknas.
5. Berätta för människor: Vi håller på att ta fram material för partner som kommer att läggas upp på nätet under "Material for partners". Dessa omfattar
  • bannern #CohesionAlliance, som kan laddas ner härifrån,
  • principförklaringen för #CohesionAlliance, som finns tillgänglig på alla språk på alliansens webbplats (välj bara rätt språk längst upp till höger).

6. Säg vad du tycker: Många partner har redan delat med sig av sina synpunkter när det gäller sammanhållningspolitiken. Kontakta människor och dela med dig av dina idéer.
 
Support it
Material for partners