Boka in ditt besök  

Regionkommittén (ReK) anordnar studiebesök för medborgare som vill veta mer om kommitténs verksamhet och om regionernas roll då EU-lagstiftningen utformas.

Presentationen, som hålls av en ReK-tjänsteman, varar vanligtvis en timme och omfattar en allmän introduktion till kommittén. Besöken anordnas från måndag till torsdag kl. 9.30–16.30 samt fredagar kl. 9.30–14.30.

Besöken måste bokas hos besöksenheten två månader i förväg och ska innehålla följande uppgifter:

  • Antal deltagare,
  • Information om gruppens karaktär,
  • Vilka språk gruppen talar,
  • Deltagarnas ålder,
  • Gruppledarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress).

Var god använd detta formulär för din förfrågan ( EN - DE - FR ).

Notera att

  • ​gruppen bör bestå av minst 15 personer,
  • deltagarna bör ha fyllt 14 år,
  • organisering av virtuella besök är möjliga (webex).​

Ytterligare upplysningar kan fås från

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124