Boka in ditt besök/virtuella besök  
Bästa besökare!
 
På grund av hälsorestriktioner med anledning av covid‑19-pandemin kan vi tyvärr inte ta emot dig i våra lokaler.
Om du vill göra ett virtuellt besök genom ett digitalt hjälpmedel eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Regionkommittén (ReK) anordnar studiebesök för medborgare som vill veta mer om kommitténs verksamhet och om regionernas roll då EU-lagstiftningen utformas.

Presentationen, som hålls av en ReK-tjänsteman, varar vanligtvis en timme och omfattar en allmän introduktion till kommittén. Besöken anordnas från måndag till torsdag kl. 9.30–16.30 samt fredagar kl. 9.30–14.30.

Besöken måste bokas hos besöksenheten två månader i förväg och ska innehålla följande uppgifter:

  • Antal deltagare,
  • Information om gruppens karaktär,
  • Vilka språk gruppen talar,
  • Deltagarnas ålder,
  • Gruppledarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress).

Var god använd detta formulär för din förfrågan ( EN - DE - FR ).

Notera att

  • ​gruppen bör bestå av minst 15 personer,
  • deltagarna bör ha fyllt 14 år,
  • virtuella besök kan anordnas (Webex).​

Ytterligare upplysningar kan fås från

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124

Share: