Programmet för unga folkvalda politiker  
​   ​


 

​Young elected politicians – How is your region or city dealing with gender equality in policy making?

Brussels, 4-6 March 2020

EU Member States are committed to promoting the equal participation of women and men in decision making at all levels and in all fields by the European Pact for Gender Equality (2011-2020). However, women remain significantly underrepresented in local decision-making bodies across the EU. The latest Gender Equality Index from the European Institute for Gender Equality (EIGE) shows that the EU still has a way to go to reach gender equality in all areas. According to CEMR's 2019 study on Women in politics: local and European trends, only a third of political decision-makers in Europe and around 15% of mayors are women. The top f​ive EU countries in terms of most women as local councillors are Sweden, France, Finland, Norway and Belgium.

In April 2019, the European Committee of the Regions (CoR) published its strategy for a gender balance​ among its members. Following this first step, on the occasion of International Women's Day and the 25th anniversary of the Beijing Declaration and the Platform for Action, the CoR would like to invite young elected politicians to express their views and recommendations on how to ensure equal participation in politics and decision making in all areas of life.  

Are you committed to ensuring gender equality in your region or city? What is your constituency doing to advance gender equality? What results have been achieved?

The CoR would like to hear your experience, the solutions you have implemented and your recommendations on measures that should be put in place to eliminate individual, organisational and social obstacles that dissuade women from entering politics.

The European Committee of the Regions' call for expressions of interest is therefore addressed to young elected politicians who are committed to improving the gender balance in policy making in their constituencies. To take part in this programme, you must meet the following criteria:

 • Hold a democratic mandate as an elected politician at regional or local level in a Member State of the European Union
 • Be no more than 40 years old on the first day of the event (3 March 2020)
 • Not hold a mandate as CoR member or alternate
 • Have a good level of English (as this interactive event will take place in English only)
Complete this application form and submit it no later than midnight on 31 January 2020.

Selected candidates will participate in a tailor-made programme from 4 to 6 March 2020 and will have the opportunity to meet and network with other politicians at local, national and European level. The CoR will reimburse travel costs and pay a flat-rate subsistence allowance of €269. Candidates will be selected with an eye to ensuring balance in terms of gender, regional and local representation, political affiliation and nationality. Candidates will be informed of the selection results in early February.
  ​​


​​

Programmet för unga folkvalda politiker

Programmet för unga folkvalda politiker är ett nätverk för politiker som är högst 40 år gamla och som har ett mandat på regional eller lokal nivå i EU.

Syftet med detta nätverk är att

 • utbyta bästa praxis mellan lokala och regionala politiker,

 • nätverka med andra unga folkvalda politiker från EU,

 • få kunskap om och utnyttja de möjligheter som EU erbjuder för lokala och regionala områden,

 • höja EU:s regioners och kommuners röst i EU:s lagstiftningsprocess,

 • öka synligheten i europeiska kretsar.

Om du vill delta i nätverket

 • måste du delta i ett evenemang som anordnas av ReK; för att få inbjudningar till evenemangen, fyll i vårt intresseformulär,

 • måste du ha ett demokratiskt mandat som folkvald politiker på regional eller lokal nivå i en av EU:s medlemsstater,

 • får du inte vara äldre än 40 år på den första dagen av det evenemang som du deltar i,

 • får du inte vara ledamot eller suppleant i ReK,

 • måste du ha goda kunskaper i engelska (eftersom evenemangen av organisatoriska skäl bara äger rum på engelska).


 

United 4 Climate, den 3–5 december 2019, Bryssel 

Initiativet Young Elected Politicians United 4 Climate ägde rum vid ReK:s plenarsession i Bryssel den 3–5 december 2019. Den 3 december deltog unga folkvalda politiker i tre stora "deltagandebaserade workshoppar" om 

1) förnybar energi och prosumenter, 
2) energieffektivitet och cirkulär ekonomi, 
3) koldioxidsnåla transportmedel.

Resultaten från de tre deltagandebaserade workshopparna ledde till utarbetandet av åtta huvudrekommendationer om hur klimatåtgärder kan påskyndas på lokal nivå. "Local Climate Action Footprint" överlämnades till Europeiska regionkommitténs ordförande, Karl-Heinz Lambertz, och till kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, Frans Timmermans, vid debatten om den europeiska gröna given under ReK:s 137:e plenarsession.

Se hur de unga folkvalda politikerna framförde sitt budskap vid ReK:s plenarsession! 


 

Europeiska veckan för regioner och städer, den 7–10 oktober 2019, Bryssel

I juni 2019 lanserade ReK en ny inbjudan att anmäla intresse för att delta i Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek) den 7–10 oktober 2019. Över 700 ansökningar kom in på tre veckor, och omkring 100 unga folkvalda politiker från hela EU bjöds in. Programmet omfattade deltagande i viktiga sammanträden under #EURegionsWeek, diskussioner med framstående EU-politiker, möten med de politiska grupper som är företrädda i Europeiska regionkommittén och många andra möjligheter till nätverkande. 

Nedanstående fem unga folkvalda politiker hörde till talarna vid inledningssessionen för #EURegionsWeek, tillsammans med ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz, kommissionsledamoten Elżbieta Bieńkowska och Europaparlamentets vice talman Klára Dobrev, och bidrog på så sätt till debatten om EU:s framtid:

– Miia Eskelinen-Fingerroos, ledamot av stadsfullmäktige i Kuopio, Finland.
– Laura Sparavigna, ledamot av stadsfullmäktige i Florens, Italien.
– Vincent Chauvet, borgmästare i Autun, Frankrike.
– Kirsteen Currie, ledamot av Highland Council, Förenade kungariket.
– Radosław Swół, ledamot av stadsfullmäktige i Mielec, Polen. 
 

Åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer, den 14–15 mars 2019, Bukarest

I mars 2019 bjöd Europeiska regionkommittén (ReK) in 100 unga folkvalda politiker på lokal och regional nivå för att delta i det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer och diskutera EU:s framtid och hur medborgarna kan göras mer delaktiga i det europeiska projektet genom de lokala och regionala myndigheterna.

De unga folkvalda politikerna deltog i flera sessioner av programmet, särskilt följande:

– Välkomstevenemanget för unga folkvalda politiker, moderator: Jennifer Baker, Bryssel, Belgien
Vad unga lokala och regionala ledare förväntar sig av EU – del 1
Vad unga lokala och regionala ledare förväntar sig av EU – del 2
EU:s regioner och städer skapar en hållbar framtid

​​​Logo of the Socialists and Democrats group

Florence,  20 March 2020: Take part in the PES Group seminar on Workers’ Empowerment in the Green Transition

At the invitation of its Vice-President Enrico Rossi, President of the Tuscany region, the PES Group will hold a seminar on Workers’ Empowerment in the Green Transition in Florence. This event, organized in cooperation with the Foundation for European Progressive Studies, will debate about what a just transition and the European Union’s Green New Deal mean from the workers' point of view. It will also address the ways in which they can be supported and empowered through training, sustainable wages and safe working conditions.

The PES is delighted to invite a delegation of young progressive local and regional politicians to the event.

If you wish to participate, please apply  via this link before 9 February: https://pes.cor.europa.eu/young-local-leaders-join-pes-group-seminar   

More information about the event is available at:  https://pes.cor.europa.eu/node/21922

 
renew europe.png

Summit of Young Elected Local and Regional Leaders

Following on from the success of its liberal Mayors Summits, the Renew Europe Group of the Committee of the Regions launched the "Summit of Young Elected Local and Regional Leaders", a platform to provide an opportunity for young liberal democrat local and regional politicians to meet and share ideas and best practice amongst themselves, and afterwards to meet with experienced local and regional politicians in a joint meeting with Renew Europe. 

Watch the highlights from sessions in 2017 and 2018.​​

Audiovisual material

 Flickr Gallery 
Contact
Direktoratet för kommunikation
Teamet för programmet för unga folkvalda politiker
yep-programme@cor.europa.eu​​​​​
Länkar

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 1 : Local leaders for Climate
  The Local Leaders for Europe podcast is a series of interviews conducted at the European Committee of the Regions (CoR), the EU's assembly of regional and local authorities. For the first episode, Local Leaders for Climate, young elected politicians have been invited to discuss with CoR Members and draft recommendations on climate action in the framework of the Green Deal resolution and COP25. Listen to what they came up with!
Live Blog
 More  ​​


​​