Besök övriga EU-institutioner  

Innehåll

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Delta i ett interaktivt samtal i det organiserade civila samhällets hus. Lär dig om de tre grupperna – arbetsgivare, arbetstagare och övriga intressegrupper (t.ex. yrkesorganisationer, samhällsorganisationer och ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumenter, miljöorganisationer) – och om hur deras rättigheter tas tillvara i EU.

Läs mer

Europaparlamentet

Europaparlamentet är demokratins hjärta i EU och företräder mer än 500 miljoner människor. Lär dig mer om Europaparlamentet genom ett kostnadsfritt besök på något av de 24 officiella EU-språken.

Besök där debatterna äger rum, utforska besökscentrumet Parlamentarium (och dess rollspel ) eller upptäck Europeiska historiens hus för att lära dig mer om hur Europaparlamentet fungerar och vilken betydelse det har i och utanför Europa.

Gå till Europaparlamentets webbplats för besök för information om gruppstorlekar, öppettider, bokningskrav och åldersgränser, eller titta helt enkelt förbi på Station Europa på Place du Luxembourg/Luxemburgplein.

Läs mer

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd

Besökscentrum ger dig möjlighet att uppleva den unika känslan av att gå in i "Medlemsstaternas hus". Du kommer att kunna testa dina kunskaper om de två institutionernas roll – Europeiska rådet och Europeiska unionens råd – på ett dynamiskt och interaktivt sätt. Besökscentrum är öppet från måndag till fredag kl. 10.30–16.00. Mer information om hur du bokar besöket finns här.

Läs mer

Europeiska kommissionen

Kommissionens besökscentrum tar emot besöksgrupper (på minst 15 personer) för presentationer och diskussioner om kommissionens roll som EU:s verkställande politiska organ.

Besök bör bokas minst 10 veckor i förväg och kan anpassas efter gruppernas olika kunskaper och intressen.

Läs mer


Multimedia

Council - Visitors’ Centre opening event: highlights

 

Titta vidare

  • Council - Visitors’ Centre opening event: highlights
    Council - Visitors’ Centre opening event: highlights
Dela:
 
Back to top