Reflektioner om Europa  
 
 
 ​

Vad är "Reflektioner om Europa"?

Ett initiativ som lanserats av Europeiska regionkommittén för att ge medborgarna möjlighet att framföra sina farhågor, tankar och idéer om Europas framtid.​​

 

 

Hur kan medborgarna bli en del av detta nya initiativ?​

Återkoppli​ngen är viktig för att kunna strukturera ReK:s bidrag till "Reflektioner om Europa" och ta fram idéer för EU:s fortsatta reformprocess. Vårt mål är följande: att engagera oss lokalt, att lyssna och rapportera till Bryssel om medborgarnas farhågor och förslag på hur EU börse ut!

I enlighet med detta står Europeiska regionkommittén (ReK) redo att stödja anordnandet av lokala evenemang i Europa under 2017, främst i form av med​borgardebatter på förslag från dess ledamöter, regioner, provinser, städer och deras nationella sammanslutningar och i partnerskap med andra EU-institutioner i medlemsstaterna. Politiska debatter skulle därutöver också kunna initieras av regionala parlament eller lokala råd på temat "Reflektioner om Europa".

Slutsatserna från dessa debatter eller från eventuella förklaringar eller resolutioner skulle kunna bidra till ReK:s yttrande "Reflektioner om Europa: de regionala och lokala myndigheternas röst för att återuppbygga förtroendet för EU", som ska antas i slutet av 2017/början av 2018 innan kampanjen för valet till Europaparlamentet 2019 lanseras.

 ​Medborgar debatter om "Reflektioner om Europa"​​​​

Twitter

More tweets

Audiovisuellt material
 
 
 
Kontakt
Direktoratet för kommunikation
ReK:s team för lokala evenemang
eulocal@cor.europa.eu