Reflektioner om Europa  
 
 
 ​

Säg din mening om Europas framtid: upptäck kampanjen ”Reflektioner om Europa”

"Reflektioner om Europa" var ett initiativ från Europeiska regionkommittén (ReK) för att skapa en plattform där medborgarna kunde engagera sig i den pågående debatten om Europas framtid.

Genom en särskild webbenkät och över 210 lokala debatter i hela EU, som anordnades i samarbete med lokala och regionala partner, gav ReK medborgarna möjlighet att dela med sig av sina synpunkter och förslag på hur EU bör utvecklas under nästa årtionde.

 
 

 
 

Den samlade återkopplingen bidrog till ReK:s yttrande "Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på hur man ska återuppbygga förtroendet för EU", som antogs i oktober 2018, innan kampanjen för valet till Europaparlamentet 2019 inleddes.

I april 2018 offentliggjordes en första rapport om kampanjen, med en sammanfattning av medborgarnas återkoppling från de lokala debatterna och webbenkäten. Slutrapporten om kampanjen offentliggjordes i oktober 2018.

Under hela 2018 fortsatte ReK att genom "Reflektioner om Europa" stödja lokala evenemang som anordnades på initiativ av kommitténs ledamöter, regioner, städer och nationella och regionala sammanslutningar samt i partnerskap med andra EU-institutioner. I detta sammanhang tog även regionala parlament och lokala fullmäktigeförsamlingar initiativ till politiska debatter.

Delta i initiativet #eulocal och hjälp till att forma det europeiska projektets framtid. 

Kontakta oss om du önskar mer information eller vill dela med dig av dina idéer och förslag!​​

Dela:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu