Europeiska nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor  

”Europa” är det som dagligen sker runt omkring oss i våra regioner, städer och byar Apostolos Tzitzikostas, regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland och ordförande för ReK​​

Det finns över en miljon folkvalda politiker i EU:s regioner och städer. De arbetar dagligen med EU:s lagstiftning, finansieringsprogram och debatter. Nätverket bygger vidare på framgångsrika erfarenheter från nationella eller lokala politiker som arbetar med EU-frågor i t.ex. Österrike, Frankrike och Tyskland.

Vem bör ansöka och hur gör man?

Nätverket vänder sig till regionala och lokala politiker som är folkvalda företrädare i en regering, ett parlament eller en församling i en region, stad, provins, kommun eller by. Genom att lämna in en ansökan till nätverket bekräftar politiker att de har utsetts av sin respektive församling att företräda sin valkrets. Församlingen kan utse en eller flera politiker som får bära titeln ”Medlem i ReK:s nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor” under sin mandatperiod.

Nätverket är ett frivilligt projekt på gräsrotsnivå. Det finns ingen urvalsprocess: alla politiker som anmält sig blir en del av nätverket.

Vad erbjuder nätverket?

ReK erbjuder nätverkets medlemmar

  • särskild information i form av nyhetsbrev och briefingar,
  • inbjudningar till ReK:s evenemang och länkar till politiska debatter inom ReK,
  • utbyten med ReK-ledamöter/suppleanter och andra nätverksmedlemmar.

Nätverket omfattar inget ekonomiskt stöd från ReK.

Hur kan fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor samarbeta med ReK?

Nätverkets medlemmar uppmanas att kontakta valfri ReK-ledamot. De kan också aktivt bidra till ReK:s verksamhet, t.ex. genom att anordna EU-relaterade evenemang i sina lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar, anordna debatter med medborgarna, delta i ReK:s samråd och undersökningar samt evenemang såsom den årliga Europeiska veckan för regioner och städer eller ReK:s regelbundna europeiska toppmöten. Dessutom kan nätverkets medlemmar kontakta ReK:s administration på sitt eget språk för att ställa frågor samt begära material eller hjälp i samband med anordnandet av evenemang.


                                ​Ansök nu​​​

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: