Europeiska nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor 

summit

​Det finns över en miljon folkvalda politiker i EU:s regioner och städer. De arbetar dagligen med EU:s lagstiftning, finansieringsprogram och debatter. Nätverket bygger vidare på de framgångsrika erfarenheterna med nationella eller lokala politiker som arbetar med EU-frågor i t.ex. Österrike, Frankrike och Tyskland.

Ansök om att ansluta dig till nätverket

Innehåll
Apostolos Tzitzikostas, regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland och ordförande för ReK 
”Europa” är det som dagligen sker runt omkring oss i våra regioner, städer och byar

​Vem bör ansöka och hur gör man?

Nätverket vänder sig till regionala och lokala politiker som är folkvalda företrädare i en regering, ett parlament eller en fullmäktigeförsamling i en region, stad, provins, kommun eller by. Genom att lämna in en ansökan till nätverket bekräftar politikerna att de har valts till sin respektive församling för att företräda sin valkrets. En eller flera politiker från samma församling kan bära titeln "medlem av ReK:s nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor" under sin mandatperiod.

Nätverket är ett frivilligt projekt på gräsrotsnivå. Det finns ingen urvalsprocess: alla politiker som anmält sig blir en del av nätverket.

​Vad erbjuder nätverket?

ReK erbjuder nätverkets medlemmar

  • särskild information genom nyhetsbrev, briefingar, en särskild webbsida på ReK:s webbplats och den privata gruppen "CoR EU Councillors" på plattformen Futurium, som ska bli det viktigaste informations- och evenemangsforumet,
  • inbjudningar till ReK:s evenemang och länkar till politiska debatter inom ReK,
  • utbyten och nätverkande med ReK-ledamöter/suppleanter och andra fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor.

Nätverket omfattar inget ekonomiskt stöd från ReK.

​Hur kan fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor samarbeta med ReK?

De kan aktivt bidra till ReK:s verksamhet, t.ex. genom att anordna EU-relaterade evenemang i sina lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar, anordna debatter med medborgarna, delta i ReK:s samråd och undersökningar samt evenemang såsom den årliga Europeiska veckan för regioner och städer eller ReK:s regelbundna europeiska toppmöten. Dessutom kan nätverkets medlemmar kontakta ReK:s administration på sitt eget språk för att ställa frågor samt begära material eller hjälp i samband med anordnandet av evenemang. Fullmäktigeledamöterna med ansvar för EU-frågor kan också kontakta ReK-ledamöter från sin region eller medlemsstat för att ställa frågor om det pågående arbetet i ReK eller i regionen. Ledamöterna kan besluta att bli mentorer till fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor.

Futurium

​Futurium är en onlineplattform som drivs av kommissionen och som erbjuder interaktiva utrymmen (grupper eller gemenskaper) där medlemmarna kan lägga ut och kommentera innehåll samt dela dokument, bilder, videor och evenemang. Gränssnittet är flerspråkigt och erbjuder ett omedelbart översättningsverktyg som gör att alla kan läsa innehållet och uttrycka sig på sitt eget (officiella EU-)språk.

Alla har tillgång till Futurium, men EU Login-konto behövs för att gå med i en gemenskap. Innan en användare kan lägga ut innehåll i en grupp måste han eller hon vara medlem i gruppen. I offentliga grupper (https://futurium.ec.europa.eu/sv/digital-compass) kan vem som helst se och läsa vad som lagts ut, men bara medlemmar i gruppen kan kommentera eller skapa innehåll. I privata grupper kan bara medlemmarna interagera och se vad som lagts ut i gruppen.

"EU Councillors" är en privat grupp som delas med kommissionens pilotprojekt "Att bygga Europa tillsammans med lokala fullmäktigeledamöter", där ReK:s och kommissionens handläggare kan publicera nyheter, evenemang, masterclass-kurser, briefingar och användbara dokument.

Den omfattar den privata undergruppen "CoR EU Councillors", där fullmäktigeledamöterna kan lägga ut och kommentera innehåll. De kan publicera egna evenemang, nyheter, dokument, exempel på god praxis, foton eller videolänkar. För att få en inbjudan att ansluta sig till denna grupp på Futurium måste man vara en folkvald politiker på lokal eller regional nivå och vara registrerad medlem av ReK:s grupp av fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor.​

Multimedia

Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

 

Titta vidare

  • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
    Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
    Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March

Foton

More resources

Kontakt

Share:
Back to top