Europas framtid 

Resultat från medborgarenkäten 

Illustration of people meeting and talking together
Enkäten om Europas framtid togs fram av Europeiska regionkommittén för att ta reda på vad medborgarna tycker och tänker om EU och dess roll, funktion och framtida utmaningar.Enkätundersökningen är nu avslutad, och medan de fullständiga resultaten analyseras redovisas preliminära resultat på den här sidan.
Innehåll

Dina synpunkter på Europas framtid

Från det att enkätundersökningen inleddes på Europadagen den 9 maj 2021 till det att den avslutades i slutet av januari 2022 inkom 927 svar.

För närvarande analyseras slutresultaten, och när detta är klart kommer de att bidra till konferensen om Europas framtid. De kommer även att offentliggöras på den här sidan.

I väntan på detta visar diagrammen nedan några av de preliminära resultaten från enkäten. I de flesta fall redovisas statistiken både för EU i sin helhet och uppdelad efter EU-land.​


Resultat från enkäten

Kontakt

Direktoratet för kommunikation – gruppen för lokala evenemang
Dela:
 
Back to top