Europas framtid 

Resultat från medborgarenkäten 

Illustration of people meeting and talking together
Enkäten om Europas framtid har tagits fram av Europeiska regionkommittén för att ta reda på vad medborgarna tycker om EU och dess roll, funktion och framtida utmaningar. Enkäten finns på alla officiella EU-språk, och är helt anonym.

Fyll i vår enkät

Innehåll

Dina synpunkter på Europas framtid

Slutresultaten från enkäten om Europas framtid kommer att bidra till konferensen om Europas framtid under våren 2022, och kommer också att offentliggöras på denna sida.

Diagrammen nedan visar några av resultaten från enkäten så här långt. I de flesta fall är statistiken tillgänglig både som övergripande siffror och uppdelad efter EU-land.


Resultat från enkäten

Kontakt

Direktoratet för kommunikation – gruppen för lokala evenemang
Share:
Back to top