Den gröna given på lokal nivå 

Ambassadörer för klimatpakten 

Den europeiska gröna given är den nya tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Den europeiska gröna given inbegriper betydande förändringar på alla nivåer för ett flertal sektorer: alltifrån klimat, energi och transporter till skydd av den biologiska mångfalden, jordbruk och en mer cirkulär ekonomi. Alla kommuner och regioner måste därför ta detta historiska tillfälle i akt att proaktivt delta i mekanismer för flernivåstyre i samarbete med de nationella regeringarna och EU, och inte minst grannregioner över hela kontinenten.
Innehåll

Våra mål

Den europeiska klimatpakten spelar en avgörande roll i det fullständiga genomförandet av den europeiska gröna given. Den syftar till att skapa en öppen och inkluderande plattform, genom vilken medborgare och lokalsamhällen kan engageras i åtgärder för vårt klimat och vår miljö. Fokus för klimatpakten kommer att vara att sprida kunskap och stödja åtgärder för att föra människor samman och gemensamt utveckla och genomföra klimatlösningar, stora som små.

ReK arbetar tillsammans med Europeiska kommissionen för att klimatpakten ska bli en framgång. Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta kommuner och regioner i centrum för den europeiska gröna given och sörja för att såväl EU:s strategi för hållbar tillväxt som covid-19-återhämtningsplanerna omsätts i direkt finansiering för kommuner och regioner och konkreta projekt för varje område. Den gröna given på lokal nivå inbegriper en arbetsgrupp och en rad kommunikationsinsatser.

I detta sammanhang har ReK inlett en ansökningsomgång för ReK-ambassadörer för klimatpakten – en roll som innebär att ledamöterna aktivt ska främja den gröna given i sina områden genom politisk verksamhet och bästa praxis. Ambassadörerna kommer också att ge regelbunden återkoppling om hur ändamålsenlig EU:s politik är i praktiken och främja vertikal integration. Alla ReK:s ledamöter kan ansöka här om att bli ReK-ambassadörer för klimatpakten.

När ReK:s ambassadörer för klimatpakten har valts ut kommer de att ansluta sig till det nätverk av ambassadörer för klimatpakten som drivs av Europeiska kommissionen, bli erkända som ambassadörer, synliggöra sina klimatinsatser på webbsidan för pakten och ha tillgång till kommunikationsverktyg (en kommunikationsverktygslåda för pakten kommer att tillhandahållas under 2021). I egenskap av klimatsändebud kommer de att tala vid internationella evenemang och uppmuntra kommuner och regioner att bli föregångare i genomförandet av den europeiska gröna given genom att anordna satellitevenemang inom ramen för klimatpakten på lokal nivå. De kommer också att rapportera till arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå om erfarenheter, bästa praxis och observationer från fältet.

Uppmaningen till ledamöterna att bli ReK-ambassadörer för klimatpakten är ett av ReK:s viktigaste initiativ när det gäller pakten.

ReK stöder också olika initiativ som syftar till att göra det lättare för ReK-ledamöterna och de lokala och regionala myndigheterna att inta en ledande ställning i arbetet för att uppnå klimatneutralitet. Varje klimatåtgärd, klimatåtagande och klimatframgång är avgörande!

Kontakta oss gärna om du behöver mer information!

Dokument

Senaste nytt

Evenemang

Kommande evenemang

Senaste evenemang

Dela:
 
Back to top