Hjälp för regioner och städer i kampen mot coronaviruset  

Covid-19-utbrottet har satt världen på prov och innebär både en utmaning och en möjlighet i förhållande till hur vi vill återuppbygga vår framtid. Alla styresnivåer, i synnerhet lokala och regionala myndigheter, uppmanas tillhandahålla nödtjänster, begränsa sjukdomsspridningen, i möjligaste mån mildra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser och samordna återhämtningsinsatserna. De lokala och regionala ledarna står i frontlinjen för covid-19 och Europeiska regionkommittén stöder deras insatser.

1. På denna plattform för ömsesidigt utbyte och stöd finns hundratals konkreta vittnesbörder om hur dessa ledare bemöter utmaningen och stöder sina företag och samhällen. Den omfattar också gränsöverskridande samarbeten och transnationella erfarenheter.​

        

2. I den första årliga regionala och lokala barometerrapporten ges en faktabaserad analys av pandemins effekter på hälsan, ekonomin, digitaliseringen, sociala aspekter och sysselsättningsaspekter, miljön samt politiska uppfattningar i de regionala och lokala samhällena. Rapporten innehåller också en första bedömning av politiska insatser på EU-nivå, nationell nivå samt regional och lokal nivå. Se rapporten och ReK:s politiska rekommendationer.


3. Konkreta förslag till åtgärder och politiska initiativ läggs regelbundet fram som en del av kommitténs arbete. Det är viktigt att fortsätta arbeta nedifrån och upp för en inkluderande och hållbar återhämtning och att dra lärdom av krisen för att bygga upp mer motståndskraftiga samhällen. Besök våra avdelningar för nyheter, evenemang och yttranden för att få veta mer om våra politiska förslag och aktiviteter. 


No results.
Share:
Ytterligare information
Länkar
@EU_CoR