Delta 

Europeiska regionkommittén (ReK) uppmuntrar deltagande på alla nivåer, från de regionala och lokala myndigheterna till medborgarna. Ta reda på hur du kan delta!

Enkäter, samråd och evenemang på nätet är öppna för lokala och regionala myndigheter, föreningar, icke-statliga organisationer, sakkunniga och akademiker.

‎ReK och dess bibliotek är öppna för allmänheten och kan besökas.

Innehåll

Resurser

Samr​​åd

Samråd​ med berörda parter syftar till att skapa kontakter mellan föredragande och företrädare för olika berörda parter såsom sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter och lokala eller regionala organ. Vid dessa samråd diskuterar de deltagande berörda parterna sina synpunkter med föredraganden, som kan besluta att ta synpunkterna i beaktande i utkastet till yttrande.​


Boka ​​​in ditt besök

Europeiska regionkommittén (ReK) anordnar studiebesök för medborgare som vill veta mer om kommitténs verksamhet och om regionernas roll i utformningen av EU-lagstiftningen.

Planlägg ett besök vid ReK.

Dela :
 
Back to top