Delta  

Europeiska regionkommittén (ReK) uppmuntrar deltagande på alla nivåer, från de regionala och lokala myndigheterna till medborgarna. Ta reda på hur du kan delta!


Enkäter, samråd och evenemang på nätet är öppna för lokala och regionala myndigheter, föreningar, icke-statliga organisationer, sakkunniga och akademiker.


Utmärkelser från Europeiska entreprenörsregioner (EER) är öppna för alla regioner med politiska befogenheter.


ReK och dess bibliotek är öppna för allmänheten och kan besökas.


Medverka!

Delta

Gör din röst hörd i ett samråd

Var med på en plenarsession

Gå på ett evenemang i Bryssel eller i din stad/region

Ansök om utmärkelserna från Europeiska entreprenörsregioner (EER)

Lär

Anmäl dig till ReK:s MOOC (storskalig öppen nätkurs)

Besök ReK:s bibliotek

Läs våra broschyrer

Hitta information i våra studier

Sök efter dokument

Organisera

Planlägg ett besök vid ReK

Skapa ett evenemang vid ReK

Share:
Ytterligare information