Vasco Alv​​es Cordeiro​ 

 Första vice ordförande 

​​Vasco Alves Cordeiro föddes på Azorerna den 28 mars 1973. Han är advokat, är gift och har två barn och är för närvarande första vice ordförande för Europeiska regionkommittén och ledamot av Azorernas regionala parlament efter två mandatperioder som regionpresident i Azorerna, som är en autonom region i Portugal och ett av EU:s yttersta randområden.

Innan han för första gången valdes till regionpresident i Azorerna 2012 hade han innehaft flera befattningar inom Azorernas regeringskansli: ledamot av regionregeringen med ansvar för ekonomi (2008–2012), ledamot av regionregeringen vid regionpresidentens kansli (2004–2008), ansvarig för EU- och utrikesfrågor samt jordbruk och fiske (2003–2004). I oktober 2016 omvaldes han till regionpresident i Azorerna.

År 1996 valdes Vasco Cordeiro för första gången till ledamot av autonoma regionen Azorernas parlament, och från 2000 till 2003, efter att ha omvalts, var han gruppledare för Socialistpartiet i det regionala parlamentet.

Inom ramen för sitt ämbete har Vasco Alves Cordeiro företrätt Azorerna i flera organisationer på europeisk och internationell nivå, bl.a. Europeiska regionkommittén, Europeiska regionförsamlingen och "R20 - Regions of Climate Action".

Han valdes till ordförande för konferensen för perifera kustregioner i Europa 2014 i Sverige, och valdes sedan om 2016 i Ponta Delgada och 2018 i Funchal.

Som en hängiven förespråkare av att först och främst se till medborgarnas roll i det europeiska projektet har Vasco Alves Cordeiro också arbetat för att stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen i EU, och drivit på för en europeisk politik som verkligen tjänar medborgarnas intressen och ambitioner och som stärker regionernas roll som hörnstenar i unionens interna demokrati.

Innehåll

Tal

  • Candidacy speech for First Vice-President

    Datum: 12/02/2020

Mina medarbetare

  • portrait of Jean-Paul BuffatJean-Paul BuffatPolitical advisor to the 1st Vice-President
    • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
    • support of the work of the President's cabinet
    +32 2 282 2256

Kontakt

Kontakta kansliet +32 2 282 2314 president.cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Share:
Back to top