ReK:s kommunikation: återskapa kontakten mellan medborgarna och Europa 

Innehåll

Europeiska regionkommittén (ReK) vill återupprätta medborgarnas förtroende för Europeiska unionen. ReK, som består av lokalt och regionalt folkvalda ledamöter, har tillsammans med de andra EU-institutionerna en lagligt berättigad roll när det gäller att ta sin del av ansvaret för denna uppgift. ReK har därför antagit en femårig kommunikations­strategi för perioden 2015–2020, som lyfter fram behovet av en mer samordnad, öppen, dubbelriktad och deltagar­orienterad kommunikations­strategi för att återskapa kontakten mellan medborgarna och Europa.

ReK-ledamöterna själva har en central roll att spela i ReK:s kommunikations­strategi och i kommunikationen om Europa. De ansvarar för att bidra med information och uttalanden som speglar det lokala perspektivet på EU-nivå, och de är samtidigt de viktigaste förmedlarna av ReK:s institutionella budskap till medborgarna och EU-institutionerna.

ReK kan skapa mervärde genom kommunikations­verksamhet som riktas till kommitténs två huvudsakliga målgrupper: de regionala och lokala myndigheterna respektive EU-institutionerna. Dessutom kommer kommittén att utnyttja de (befintliga och nya) arrangemang som den har med övriga EU-institutioner, t.ex. genom att samarbeta med kommunikations­avdelningarna vid Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

För mer information, se ReK:s kommunikations­strategi för 2015–2020, som kommer att genomföras via årliga kommunikations­planer där man fastställer ett begränsat antal tematiska prioriteringar.

2016 års kommunikations­plan var inriktad på att främja arbetstillfällen, tillväxt och investeringar och lyfte fram den territoriella dimensionen i EU:s budget samt stödde stabilitet i omvärlden genom regionalt och lokalt samarbete. I 2017 års kommunikationsplan föreslås det att de insatser som inleddes 2016 ska fortsätta och att man ytterligare ska fundera över Europa för att återuppbygga förtroendet för EU. Med utgångspunkt i detta uppmuntras i kommunikationsplanen för 2018 dessutom debatten om EU:s framtid, EU:s framtida finanser och utformningen av EU-politiken på grundval av lokala och regionala belägg. 2019 års kommunikationsplan offentliggjordes nyligen och syftar till att visa att regionerna och städerna är avgörande för att bygga ett sammanhållet, inkluderande och hållbart Europa och att ReK därför måste få en starkare roll i EU:s beslutsprocess.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på communication@cor.europa.eu

Dokument

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Dela:
 
Back to top