ReK:s kommunikation: återskapa kontakten mellan medborgarna och Europa 

Europeiska regionkommittén (ReK) arbetar för att bygga upp medborgarnas förtroende för EU. ReK, som består av lokalt och regionalt folkvalda ledamöter, har tillsammans med de andra EU-institutionerna en legitim roll när det gäller att ta sin del av ansvaret för denna uppgift. Människors förtroende för lokala och regionala myndigheter är genomgående högre än för de nationella regeringarna och, i de flesta medlemsstater, högre än förtroendet för EU.

Innehåll

Kommunikationsstrategi

ReK antog en femårig kommunikationsstrategi för perioden 2015–2020, där man lyfte fram behovet av en mer samordnad, öppen, dubbelriktad och deltagarorienterad kommunikationsstrategi för att knyta an medborgarna till EU.

Den direkta målgruppen är lokala och regionala myndigheter och i synnerhet de 1,2 miljoner folkvalda företrädarna på regional och lokal nivå. ReK-ledamöterna själva har en central roll att spela i ReK:s kommunikationsstrategi och i kommunikationen om EU. ReK samarbetar med de andra EU-institutionerna, t.ex. med kommunikationsavdelningarna vid Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Mer information finns i ReK:s kommunikationsstrategi, som utvärderades i slutet av 2019 och utvecklades av det tillträdande presidiet inför den nya mandatperioden. Framför allt har den framgångsrika strategin att anta upp till tre kommunikationsprioriteringar för att fokusera kommunikationsresurserna på alla kanaler i en kampanjliknande strategi fortsatt. De senaste kommunikationsprioriteringarna fastställdes i början av 2023 och fortsätter att gälla fram till slutet av den nuvarande mandatperioden.

Den övergripande kommunikationsstrategin ska ses över när de nya politiska riktlinjerna för nästa mandatperiod fastställs i början av 2025.

Dokument

Kontakt

Dela :
 
Back to top