Miljöförklaring  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén (ReK) är två rådgivande organ inom Europeiska unionen. Kommittéerna har i sitt rådgivande arbete sedan länge engagerat sig för hållbar utveckling och i kampen mot klimatförändringarna. Men följer vi verkligen våra rekommendationer på våra egna kontor?

För att se till så att kommittéerna agerar så miljövänligt som möjligt har vi sedan 2008 deltagit i inrättandet av ett miljöledningssystem som överensstämmer med Emas.

Share: