I fokus
Ledamöter
Ledamöter från din region
Evenemang vid ReK

Vid våra evenemang gör vi ReK:s röst hörd i regionerna,städerna och kommunerna i hela EU och medborgarnas röster hörda bland beslutsfattarna i Bryssel.

Senaste evenemang
De politiska grupperna i ReK