Isilda Maria Prazeres GOMES

Ordförande, kommunstyrelsen, Portimão

 Isilda Maria Prazeres GOMES

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)
 • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

 • engelska
 • franska
 • portugisiska

Land som företräds

Portugal

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet
 • NAT-utskottets samordnare
 • Portugisiska delegationen

Vice ordförande

 • ReK:s presidium

Medlem

 • Styrgruppen för bättre lagstiftning och aktiv subsidiaritet
 • Kontaktgruppen med Förenade kungariket