Marco MARSILIO

Regionpresident, Abruzzerna

 Marco MARSILIO

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • italienska
  • engelska

Land som företräds

Italien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

13.05.2019

Kontaktuppgifter