Anne KARJALAINEN

Ordförande, stadsfullmäktige, Kervo

 Anne KARJALAINEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

 • engelska
 • finska

Land som företräds

Finland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

25.05.2009

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ECON-utskottet
 • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • MG Östersjöregioner
 • Styrgruppen för bättre lagstiftning och aktiv subsidiaritet
 • Finländska delegationen
 • MG Bilindustrins framtid