Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER)  

Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) je pristojna za naslednja področja:

ekonomska, socialna in teritorialna kohezija,

strukturni skladi in prostorsko načrtovanje,

mestna politika in stanovanjska vprašanja,

promet in vseevropska prometna omrežja,

makroregije, teritorialno sodelovanje ter regionalni statistični podatki in kazalniki,

letni proračun EU, večletni finančni okvir ter lokalne in regionalne finance.

Tajništvo komisije COTER skrbi tudi za uradni register EU za EZTS in upravljanje platforme EZTS, ki združuje politične in tehnične predstavnike vseh obstoječih EZTS in EZTS v nastajanju.

Poleg tega je komisija COTER pristojna še za ocene teritorialnega učinka OR. Namen ocen teritorialnega učinka je poročevalcem OR ponuditi analizo potencialnih teritorialnih učinkov zakonodajnih predlogov EU.

Skupne dejavnosti OR in OECD – na področjih, kot so kakovost javnih naložb, decentralizacija ter regionalni razvoj ter razvoj mest in podeželja – prav tako upravlja komisija COTER. Glavni cilj sodelovanja je okrepitev političnega dialoga med OECD ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter navsezadnje izboljšanje javne politike, ki spodbuja gospodarsko in družbeno blaginjo.

Izberite drugo komisijo OR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm