Delovna skupina za Ukrajino 

Predsedstvo OR je aprila 2020 pod okriljem Konference regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo (CORLEAP) ustanovilo delovno skupino OR za Ukrajino, da bi nadaljevala delo nekdanje projektne skupine za Ukrajino, ustanovljene leta 2015. Delovna skupina zagotavlja usmerjeno politično in tehnično podporo ukrajinskim partnerjem pri doseganju dobrega upravljanja na vseh ravneh, krepitvi lokalne demokracije in pospeševanju reforme decentralizacije.

Po vojaški invaziji Rusije v Ukrajini je delovna skupina v okviru svoje politične vloge oblikovala odziv OR ter podprla naše ukrajinske partnerje v teh izjemno težkih časih.

OR je solidaren z Ukrajino

Informacijsko podporno vozlišče Info-Support Hub

Vsebina

Sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti

Delo projektne skupine se je z leti razvijalo in prešlo od splošnega političnega svetovanja h konkretnejšim projektom s poudarkom na krepitvi zmogljivosti v podporo reformi javne uprave. Leta 2018 se je s podporo programa U-LEAD začela izvajati pobuda sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi EU in Ukrajine. S petimi partnerstvi, ki so jih sestavljali po en partner iz EU in Ukrajine, so se izvajali projekti na področju lokalnega gospodarskega razvoja, turizma, energijske učinkovitosti, razvoja podeželja in udeležbe državljanov. Deležniki so na sklepnem dogodku 13. februarja 2019 v Bruslju ugotovili, da so bili doseženi cilji pilotne faze tega sodelovanja.

Medsebojno sodelovanje se je nadaljevalo leta 2022 s podporo protikorupcijske pobude Evropske unije (EUACI) in njenega koncepta mest z integriteto. V tej fazi so mesta izmenjala izkušnje na področju boja proti korupciji in izboljšanju preglednosti v lokalni javni upravi.

Sestava delovne skupine​

Delovno skupino sestavlja 13 članov OR pod vodstvom Aleksandre Dulkiewicz (EPP/PL). Sestaja se najmanj dvakrat letno. Člani delovne skupine za Ukrajino

Zadnje novice

Multimedijske vsebine

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Oglejte si

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

Za dodatne informacije se obrnite na tajništvo delovne skupine OR za Ukrajino:
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Deli:
 
Back to top