Regionalni in lokalni barometer 

V 27 državah članicah Evropske unije je na poddržavni ravni izvoljenih več kot milijon politikov. Lokalni politiki zastopajo volivce v zelo raznolikih volilnih enotah na različnih ravneh upravljanja, vključno z zveznimi deželami, regijami, pokrajinami, grofijami, županijami, okrožji ali občinami. Raziskava Eurobarometer Flash je za lokalne politike v EU pomembna platforma za izmenjavo mnenj o izzivih in prednostnih nalogah Evrope.

Odgovori razkrivajo, čemu bi lokalni politiki dali prednost na ravni EU, v kolikšni meri se zavedajo vseevropskih pobud in možnosti financiranja EU, kaj menijo o prihodnosti Evrope in kakšni so njihovi odzivi na izredne razmere, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini.

Vsebina

Glavne ugotovitve

 • 76 % lokalnih politikov je izjavilo, da njihove regionalne ali lokalne oblasti sprejemajo begunce iz Ukrajine, in vsaj polovica vprašanih je povedala, da njihove regionalne ali lokalne oblasti Ukrajini pošiljajo materialno pomoč.
 • Dva od štirih anketirancev sta dejala, da je najučinkovitejši način za obnovo Ukrajine vključitev regij EU v načrt njene obnove.
 • 88 % vprašanih lokalnih politikov (od 68 % na Finskem do 100 % na Portugalskem) se je popolnoma ali načeloma strinjalo, da bi morala biti kohezija ena od ključnih vrednot Evropske unije.
 • Na vprašanje o dodani vrednosti kohezijske politike v primerjavi z drugimi (nacionalnimi ali regionalnimi) možnostmi financiranja, je sta slabi dve tretjini anketirancev (62 %) navedli, da se kohezijska sredstva uporabljajo za podporo posebnim vrstam projektov. Skoraj vsak tretji lokalni politik (31 %) je dejal, da se kohezijska sredstva uporabljajo za vključevanje politike EU v strategije, razvite na regionalni ravni, približno vsak peti (20 %) pa je ocenil, da se z njimi podpira partnerstvo med akterji na vseh institucionalnih ravneh in dolgoročno stabilnost financiranja (16 %).
 • Kar zadeva ozaveščenost o vseh sredstvih EU (v okviru kohezijske politike ali instrumenta NextGenerationEU), ki jih je njihovo mesto ali regija prejela v zadnjih dveh letih, je 35 % lokalnih politikov navedlo, da so seznanjeni s takšnim ali drugačnim financiranjem EU.
 • Vsak deseti anketiranec je navedel, da je bil v celoti (1 %) ali delno (9 %) vključen v pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.
 • 51 % vprašanih je navedlo, da bi morala biti ključni cilj financiranja EU podpora zelenemu prehodu gospodarstva.
 • 77 % vprašanih je menilo, da je treba zaradi socialnih in gospodarskih posledic vojne prilagoditi politike in financiranje EU.
 • 89 % anketirancev se strinja, da bi morali imeti regije in mesta večji vpliv na prihodnost Evropske unije.
 • Skoraj dve tretjini anketirancev (65 %) sta navedli, da so lahko regije in mesta najučinkoviteje vključeni v razpravo o prihodnosti Evrope tako, da omogočijo stalno razpravo o tej temi na regionalni in lokalni ravni.

Raziskavo „Lokalni politiki EU in prihodnost Evrope“ je izvedla družba IPSOS. Med 25. julijem in 11. septembrom 2022 je bilo opravljenih 2698 intervjujev z lokalnimi in regionalnimi politiki v EU. Raziskava dopolnjuje ugotovitve iz letnega poročila o stanju v regijah in mestih v EU za leto 2022, ki ga je objavil Evropski odbor regij.

Dokumenti

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Deli :
 
Back to top