Komisija za ekonomsko politiko (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Komisija za ekonomsko politiko je pristojna za naslednja področja:

 • industrijska politika,
 • politika za MSP,
 • >ekonomska in monetarna politika,
 • ekonomsko upravljanje in evropski semester,
 • notranji trg,
 • mednarodna trgovina in tarife,
 • javna naročila, konkurenca in politika državne pomoči.


Raziskave, študije in analize, ki jih naroča komisija ECON, ter ​ evropske podjetniške regije so članom komisije ECON v pomoč pri spremljanju sprotnih trendov in izzivov ter opredeljevanju dobrih praks. 

Platforma več zainteresiranih strani na visoki ravni za cilje trajnostnega razvoja podpira Evropsko komisijo in ji svetuje pri doseganju teh ciljev. OR omogoča sodelovanje z vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi za pripravo priporočil za trajnostno EU. Prispevek OR usklajuje komisija ECON.


Izberite drugo komisijo OR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Podobne informacije
Links