Komisija za ekonomsko politiko (ECON)  

Komisija za ekonomsko politiko je pristojna za naslednja področja:

 • davčna politika,
 • ekonomska in monetarna politika,
 • ekonomsko upravljanje in evropski semester,
 • industrijska politika in industrija 4.0,
 • javna naročila,
 • javne naložbe,
 • javne storitve,
 • konkurenca in politika državne pomoči,
 • lokalne in regionalne finance ter naložbe,
 • mednarodna trgovina in tarife (vključno z vprašanji STO),
 • notranji trg in enotni digitalni trg,
 • politika za MSP in podjetništvo,
 • upravljanje ciljev trajnostnega razvoja.

Tajništvo komisije ECON je pristojno tudi za projekt nagrade Evropska podjetniška regija (EPR), ki se podeljuje regijam EU z najbolj prepričljivo, daljnovidno in obetavno vizijo in inovativno podjetniško strategijo.

Tajništvo komisije ECON skrbi za mrežo regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU (RegHub)​. RegHub je platforma, namenjena vključevanju lokalnih in regionalnih akterjev v posvetovanja, da bi zbrali njihove izkušnje pri izvajanju politike EU.

Tajništvo komisije ECON upravlja širokopasovno platformo, ki je skupna pobuda Evropskega odbora regij (OR) in Evropske komisije, namenjena spodbujanju uvedbe hitrih širokopasovnih povezav v vseh evropskih regijah.

Komisija ECON ima tudi vodilno usklajevalno vlogo v odnosih med OR in skupino Evropske investicijske banke (EIB)​, ki zajemajo najrazličnejše ukrepe in področja politike.

Z raziskavami, študijami in analizami pa tajništvo komisije ECON njenim članom omogoča spremljanje aktualnih trendov v evropskih mestih in regijah ter opredeljevanje dobrih političnih praks.​


Izberite drugo komisijo OR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Podobne informacije