Predsedstvo  

Predsedstvo je skupina članov OR, ki deluje kot politično gonilo, saj pripravlja politični program Odbora in nadzoruje njegovo izvajanje.

Predsedstvo se sestane pred vsakim plenarnim zasedanjem, da uskladi delo plenarne skupščine in komisij. Poleg tega se dvakrat letno sestane na izredni seji v državi EU, ki takrat predseduje Svetu EU.

Vsebina

Ali ima predsedstvo politični mandat in kako dolgo traja?

Predsedstvo je tako kot predsednik izvoljeno za obdobje dveh let in pol.​

Kdo sestavlja predsedstvo?

Predsedstvo zrcali politični pluralizem znotraj OR. Sestavljajo ga:

  • predsednik

  • prvi podpredsednik

  • 27 drugih podpredsednikov (po eden iz vsake države članice)

  • 26​ drugih članov

  • predsedniki političnih skupin

Francija, Nemčija, Italija, Poljska in Španija imajo po tri sedeže. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Litva, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Švedska imajo po dva sedeža, Ciper, Estonija, Latvija, Luksemburg, Malta in Slovenija pa vsaka po en sedež.​​


​Kakšne so naloge predsedstva?

Med glavne naloge predsedstva sodijo priprava in spremljanje izvajanja političnega programa OR ter usklajevanje dela plenarne skupščine in komisij.


Dokumenti

Deli:
 
Back to top