Stanje v regijah in mestih v Evropski uniji 

11. oktober 2022 

Evropski odbor regij bo 11. oktobra 2022 objavil svoje letno poročilo o stanju v regijah in mestih v EU – pregled najbolj perečih izzivov, s katerimi se soočajo regije in mesta po vsej Uniji, ki je v pomoč pri sprejemanju političnih odločitev EU.

Vsebina
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Razumeti Evropo z lokalnega in regionalnega vidika

Poročilo, ki temelji na študijah po naročilu Evropskega odbora regij, raziskavah, prispevkih drugih evropskih institucij in odprtokodni dokumentaciji, predstavlja dejstva in podatke za oblikovalce politike in ustrezne zainteresirane strani. Najpomembnejše ugotovitve in priporočila bodo upoštevana v letnem govoru o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji, ki ga bo imel predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro na plenarnem zasedanju oktobra 2022.

Letošnje poročilo se osredotoča na najbolj pereče izzive, s katerimi se soočajo mesta in regije EU: gospodarske in socialne posledice vojne Rusije proti Ukrajini, trajne posledice pandemije COVID-19 in potrebno okrevanje, izredne podnebne razmere in energetski prehod, boj proti neenakosti ter prihodnost demokracije na temeljih sklepov s Konference o prihodnosti Evrope.

Poročilo bo vsebovalo tudi Letni regionalni in lokalni barometer, v katerem bodo predstavljena stališča izvoljenih predstavnikov iz cele Evrope, zbrana z anketo, ki je bila opravljena v sodelovanju z IPSOS.

Regionalni in lokalni barometer

 • V 27 državah članicah Evropske unije je na poddržavni ravni izvoljenih več kot milijon politikov. Lokalni politiki zastopajo volivce v zelo raznolikih volilnih enotah na različnih ravneh upravljanja, vključno z zveznimi deželami, regijami, pokrajinami, grofijami, županijami, okrožji ali občinami. Raziskava Eurobarometer Flash je za lokalne politike v EU pomembna platforma za izmenjavo mnenj o izzivih in prednostnih nalogah Evrope.

  Odgovori razkrivajo, čemu bi lokalni politiki dali prednost na ravni EU, v kolikšni meri se zavedajo vseevropskih pobud in možnosti financiranja EU, kaj menijo o prihodnosti Evrope in kakšni so njihovi odzivi na izredne razmere, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini.

   Glavne ugotovitve
 • Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Prenesi
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Prenesi
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Prenesi
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Prenesi
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Prenesi
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Prenesi
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Prenesi
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Prenesi
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Prenesi
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Prenesi
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Prenesi
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Prenesi
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Prenesi
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Prenesi
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Prenesi
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)Prenesi
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Malti(3.71 MB-PDF)Prenesi
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  18. Nederlands(3.59 MB-PDF)Prenesi
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  19. polski(3.49 MB-PDF)Prenesi
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  20. português(3.33 MB-PDF)Prenesi
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  21. română(3.33 MB-PDF)Prenesi
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Prenesi
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Prenesi
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.

Multimedijske vsebine

Regions & Cities move forward the green transition

 

Oglejte si

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Prejšnje izdaje

Deli:
 
Back to top