Stanje v Evropski uniji: stališče regij in mest  


Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropskega odbora regij, je imel 10. oktobra v Bruslju prvi govor o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest. Nato je sledila razprava z lokalnimi in regionalnimi voditelji iz vseh držav članic EU.

Predsednik Lambertz je z govorom, v katerem je povzel sedanje stanje v mestih in regijah v Uniji, prispeval k oblikovanju prihodnjih ciljev EU. Ustavil se je tudi pri izzivih, s katerimi se bodo morale lokalne oblasti soočiti v prihodnjih letih.
 
Spremljajte nas na Twitterju:

#SOTREG
Share: