Komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Komisija SEDEC je pristojna za zelo široko področje s številnimi področji politike, med katerimi so:

politika zaposlovanja, socialna politika in socialna zaščita,

mobilnost, enake možnosti,

izobraževanje in usposabljanje,

raziskave in inovacije,

digitalna agenda, informacijska družba EU,

vseevropska omrežja IKT,

avdiovizualna industrija in medijske tehnologije,

mladina in šport,

večjezičnost in spodbujanje manjšinskih jezikov, kultura in kulturna raznolikost.

Poleg tega skrbi za platformo za izmenjavo znanja , obliko sodelovanja med Evropskim odborom regij (OR) in Generalnim direktoratom Evropske komisije za raziskave in inovacije (GD RTD). Njen namen je predstavljati nove rešitve na področju raziskav in inovacij, inovativne izdelke in najboljše prakse z organizacijo seminarjev v Bruslju in dogodkov za izmenjavo izkušenj v regijah ali s predstavitvenimi dogodki, ki prispevajo k letnemu akcijskemu načrtu platforme.

Še več, komisija SEDEC v letošnjem evropskem letu kulturne dediščine vseskozi poudarja bistveno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri upravljanju, promociji, varstvu in ohranjanju evropske kulturne dediščine.

Evropsko leto kulturne dediščine je enkratna priložnost za vključevanje državljanov, zlasti otrok in mladih, v prireditve in projekte, ki poudarjajo evropsko kulturno dediščino in vrednote.

Izberite drugo komisijo OR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm