Pobuda iz Nikozije za Libijo  

Zakaj Evropski odbor regij sodeluje z libijskimi mesti?

Evropski odbor regij od leta 2015 dalje razvija tesne politične in vse bolj tudi praktične odnose z libijskimi mesti. Pri tem si prizadeva za dva cilja: izboljšanje javnih storitev v Libiji in podpora libijskim mestom pri vstopu v mednarodno skupnost. Sodelovanje je odziv na politične nemire in negotovost, ki od leta 2011 pretresajo Libijo in so spodkopali lokalne javne storitve v državi, podaljšali mednarodno osamitev libijskih mest in povzročili, da je ta država postala glavna tranzitna pot nedovoljenih migracij.

Evropski odbor regij na prošnjo libijskih mest že od januarja 2016 mobilizira partnerstva za libijske lokalne oblasti. Prošnje libijskih mest usklajuje s ponudbami strokovnega znanja iz mest in regij EU. Cilj je izboljšati življenje libijskega prebivalstva tako, da se občinam pomaga pri zagotavljanju boljših storitev na več področjih, od osnovnega zdravstvenega varstva do ravnanja z odpadki. Pobuda je tudi prispevek v okviru diplomacije mest k stabilizaciji države v času, ko je sodelovanje z Libijci zaradi političnih nemirov in negotovosti zamrznjeno.

To je proces, ki poteka od spodaj navzgor – udeleženci ga poznajo kot pobudo iz Nikozije – in je prilagojen potrebam ene od najbližjih in najšibkejših sosed EU. Sodelovanje OR je odraz njegovega prepričanja, da je treba za obravnavo velikih in dolgotrajnih mednarodnih izzivov uporabiti diplomacijo mest in t. i. „peer-to-peer“ diplomacijo, tj. diplomacijo enakovrednih partnerjev. Poleg tega je v skladu z globalno strategijo EU in prepričanjem, da mora EU razmišljati globalno in delovati lokalno.

S kom sodeluje OR?

Libijska mesta, ki sodelujejo pri pobudi iz Nikozije oziroma s katerimi je OR v stiku, so:

 • Tripolis (po ocenah 1,1 milijona prebivalcev)
 • Bengazi (po ocenah 630 000 prebivalcev)
 • Garjan (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Sabha (97 000)
 • Sirta (80 000)
 • Zintan (82 000)
 • Zliten (270 000)

Libijske župane zastopata župan Tripolisa Abdelrauf Beitelmal in župan Zintana Mustafa Abdullah al-Baruni, ki sta kontaktna točka za partnerstva ter opazovalca v Evro-sredozemski skupščini lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM). Večina evropskih članov te skupščine, ki združuje politike in politične predstavnike iz EU in Sredozemlja, so člani OR.

OR opravlja funkcijo tajništva za ARLEM in pobudo iz Nikozije.

Kako OR podpira libijska mesta?

OR je politična skupščina. Dolgoročni temelji odnosov OR z Libijo so politične narave in izhajajo iz želje pomagati libijskim mestom, da se pridružijo mednarodni skupnosti, ter izkoristiti partnerstva in skupne cilje, ki jih mesta in regije opredelijo med rednimi stiki.

Toda od leta 2011 dalje Libijo pretresajo nacionalni politični nemiri, varnostne in politične razmere pa so še vedno nestabilne. Kriza negativno vpliva na zdravstvo, šolstvo, preživetje in možnosti državljanov v vsej državi. Kljub temu je mnogim lokalnim organom uspelo ohraniti osnovne storitve; mnogim so volivci že večkrat zaupali mandat in uživajo trdno demokratično podporo. Med krizo lahko svojim državljanom zagotavljajo nekaj stabilnosti.

Zato je OR prišel do zaključka, da je podpora libijskim mestom in regijam eden od obetajočih načinov, kako lahko EU pomaga tej državi. Mesta in regije EU so že pokazali, da imajo politične izkušnje, institucionalne zmogljivosti in tehnično znanje za pomoč drugim lokalnim in regionalnim organom po svetu. S pobudo iz Nikozije želi EU okrepiti podporo Libiji na področjih, ki so jih libijske lokalne uprave opredelile kot kritična.

Kakšno podporo potrebujejo libijska mesta?

Regije in mesta EU so zagotovile ali obljubile podporo na naslednjih področjih:

 • gospodarjenje z vodnimi viri: Murcia (ES)
 • ravnanje z odpadki: Antwerpen (BE)
 • osnovno zdravstveno varstvo: Vila Real (PT)
 • javna uprava: Nikozija (CY)
 • tečaji angleščine: malteške lokalne oblasti (MT)
 • proračun: Flamska (BE)

Med študijskimi obiski v EU so libijski strokovnjaki obiskali ustanove in podjetja ter sodelovali v delavnicah in razpravah.

Libijski in evropski župani so spremljali vsak študijski obisk in organizirali sestanke, da bi postavili temelje za dolgoročne odnose.

OR se trenutno ukvarja z naslednjimi nalogami:

 • usklajevanje prošenj in ponudb na naslednjih področjih: proračun, mladinsko delo, boj proti radikalizaciji, ribištvo in mednarodno sodelovanje;
 • razvoj mreže evropskih šol za lokalno upravo, ki so pripravljene Libijcem ponuditi izobraževanje, kar bi morebiti lahko vodilo do ustanovitve šole za javno upravo v Libiji;
 • spodbujanje razvoja obsežnih projektov, pri katerih sodelujejo libijska in evropska mesta.

Kronologija odnosov

 • Julij 2015: delegacija petih libijskih županov obišče Odbor regij v Bruslju.
 • Oktober 2015: Evro-sredozemska skupščina regionalnih in lokalnih oblasti (ARLEM) povabi župana Beitelmala v Bruselj, da bi kot opazovalec sodeloval v njeni komisiji za trajnostni razvoj.
 • Januar 2016: delegacija libijskih županov je povabljena v Nikozijo, Ciper, da bi se kot opazovalka udeležila letnega plenarnega zasedanja ARLEM. Župan Beitelmal predloži pismo s prošnjo za podporo na šestih področjih. ARLEM se odzove s pobudo iz Nikozije.
 • Maj 2016: prvi rezultat prizadevanj OR za navezovanje partnerstev je študijski obisk na temo gospodarjenja z vodnimi viri, ki ga organizira in gosti regija Murcia.
 • Junij 2016: študijski obisk na temo ravnanja z odpadki, ki ga soorganizira mesto Antwerpen. Med obiskom se delegacija libijskih županov sreča s Federico Mogherini, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednico Komisije
 • September 2016: študijski obisk, ki ga soorganizira mesto Vila Real, Portugalska, in katerega namen je izmenjava primerov dobre prakse na področju osnovnega zdravstvenega varstva.
 • September in oktober 2016: izobraževanje, ki ga organizira mesto Nikozija, Ciper, na področjih, kot so upravljanje s človeškimi viri, upravni nadzor in obnova zgodovinskih znamenitosti.
 • Februar 2017: izmenjave na temo finančnega upravljanja in preglednosti, ki jih soorganizira flamska vlada.
 • Marec 2017: delavnica na terenu in študijski obisk v mestu Tozeur, Tunizija, s ciljem določiti najboljšo tehnologijo za postavitev obratov za kompostiranje organskih odpadkov v šestih libijskih skupnostih.
 • April 2017: pilotno usposabljanje 20 mladih oblikovalcev javnega mnenja na področju „pozitivnega miru“, ki ga soorganizirata Unicef ter Inštitut za ekonomijo in mir.
 • Maj 2017: prvo srečanje mreže šol za javno upravo za Libijo z libijskimi univerzami in občinami. Cilj srečanja je prva ocena potreb libijskih občin in preučitev različnih možnosti, kako bi jim univerze lahko pomagale pri krepitvi zmogljivosti.
 • Junij 2017: študijska izmenjava, ki jo organizira regija Furlanija-Julijska krajina, Italija, in je usmerjena v ribištvo in ribiške zadruge.
 • Oktober 2017: mednarodni seminar o urbanih strategijah, orodjih in tehnologijah v času trajnosti, organiziran v mestu Sfax.
 • November 2017: prvi blok treh izobraževalnih modulov o perečih vprašanjih za predstavnike libijskih lokalnih in regionalnih oblasti.
 • November 2017: dvodnevno usposabljanje/svetovanje za lokalne raziskovalce v Tuniziji na temo preglednosti in dobrega upravljanja.
 • November in december 2017: 100-urno usposabljanje za 20 libijskih tehnikov o čiščenju odpadnih voda in ponovni uporabi v namakalne namene.

   
Ta pobuda Odbora regij ne bi bila mogoča brez finančne in politične podpore Evropske službe za zunanje delovanje in GD Komisije NEAR (Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja) preko instrumenta EU za javno upravo v Libiji.

Logistično podporo zagotavlja Crown Agents, mednarodna razvoja organizacija.

Močno politično podporo zagotavlja tudi Unija za Sredozemlje, ki združuje 28 držav članic EU in 15 držav Sredozemlja. Libija ni članica te unije.

Federica Mogherini, vodja diplomacije EU, je sodelovanje OR z libijskimi mesti opisala kot „najboljši primer diplomacije mest“. Dejala je, da imajo lahko „občine osrednjo vlogo pri obnovi Libije, mi pa potrebujemo OR, da bi ostali v stiku z njimi in kot partnerja v teh težkih časih“. Izrazila je prepričanje, da morajo mesta in regije aktivno sodelovati pri „novi strukturi“ zunanje politike.


  
Po mnenju OR je ta pristop od spodaj navzgor primeren, da iz njega nastanejo dolgoročni projekti in programi, ki jih upravlja Evropska komisija, OR pa zagotavlja politično podporo. Tudi Unija za Sredozemlje bi lahko nekatere manjše pobude preoblikovala v dolgoročne projekte.

Share: