Države širitve  

Za oblikovanje institucionalnega stališča o politiki širitve EU je v Evropskem odboru regij (OR) pristojna predvsem komisija CIVEX. Za spodbujanje dialoga in sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi v EU in državami širitve ter za nudenje podpore državam širitve na njihovi poti v EU sta bili oblikovani dve vrsti institucionalnih platform:

 • skupni posvetovalni odbori in
 • delovne skupine.

Skupni posvetovalni odbori

Naloge

Skupni posvetovalni odbor zagotavlja dosledno in stabilno obliko sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi države, ki se želi pridružiti EU. Dejavnosti teh odborov med drugim prispevajo k:

 • pripravi lokalnih in regionalnih predstavnikov za članstvo v EU,
 • oceni učinka politik EU z lokalnega in regionalnega vidika,
 • neposredni izmenjavi informacij o političnem dogajanju v posameznih državah in EU,
 • spremljanju pogajanj s poudarkom na področjih, ki so še posebej pomembna za lokalne in regionalne oblasti.

Ustanovitev skupnega posvetovalnega odbora

 • na zaprosilo vlade zadevne države
 • na podlagi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma
 • ali z uradno izjavo stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ki je vezni člen med Svetom Evropske unije in državo kandidatko

Kdo sodeluje v skupnem posvetovalnem odboru?

 • Polovica članov prihaja iz vrst lokalnih ali regionalnih predstavnikov zadevne države.
 • Drugo polovico sestavljajo člani Evropskega odbora regij.
 • Odbor vodita sopredsednika, ki prihajata iz omenjenih skupin.

Kako delujejo skupni posvetovalni odbori?

 • Odločitve se sprejemajo skupno.
 • Vsak skupni posvetovalni odbor sprejme svoj poslovnik.
 • Odbori se sestajajo dvakrat letno, enkrat v Bruslju v okviru dogodka ob dnevu širitve in enkrat v partnerski državi.

Skupni posvetovalni odbor EU-Črna gora

 • Pravna podlaga: sklep stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Črna gora z dne 21. junija 2011

Sopredsednika

 
 

Člani

 
 

Skupni posvetovalni odbor EU-Severna Makedonija

 • Pravna podlaga: sklep stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-nekdanja jugoslovanska republika Makedonija z dne 24. julija 2007

Sopredsednika

 
 

Člani

 
 

Skupni posvetovalni odbor EU-Srbija

 • Pravna podlaga: stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Srbijo iz leta 2014

Sopredsednika

 
 

Člani

 
 

Skupni posvetovalni odbor EU-Islandija

 • JDelovanje skupnega posvetovalnega odbora EU-Islandija je bilo kmalu po ustanovitvi maja 2013 na željo Islandije zamrznjeno..

Delovne skupine

Delo delovnih skupin med drugim prispeva k:

 • spodbujanju sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v zadevni državi oziroma državah,
 • oceni učinka politik EU z lokalnega in regionalnega vidika,
 • neposredni izmenjavi informacij o političnem dogajanju v posameznih državah in EU,
 • izmenjavi dobre prakse na konkretnih področjih sodelovanja.
Ustanovitev delovne skupine
 • Delovna skupina se ustanovi s sklepom predsedstva OR v skladu s poslovnikom OR.
Kdo sodeluje v delovnih skupinah?
 • Člani OR.
 • Udeležba lokalnih in regionalnih predstavnikov iz partnerskih držav je odvisna od obravnavane teme in kraja seje.

Delovne skupine se sestajajo dvakrat letno, enkrat v Bruslju v okviru dogodka ob dnevu širitve in enkrat v partnerski državi.

Delovna skupina za odnose s Turčijo

 • Ustanovljena leta 2006

Sopredsednika

 
 

Člani

 
 

Delovna skupina za Zahodni Balkan

 • Ustanovljena leta 2006
 • V njej sodelujejo Albanija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo (v skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244).

Sopredsednika

 
 

Člani

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Povezave