Komisija za ekonomsko politiko (ECON)  

Komisija za ekonomsko politiko je pristojna za naslednja področja:

 • davčna politika,
 • ekonomska in monetarna politika,
 • ekonomsko upravljanje in evropski semester,
 • industrijska politika in industrija 4.0,
 • javna naročila,
 • javne naložbe,
 • javne storitve,
 • konkurenca in politika državne pomoči,
 • lokalne in regionalne finance ter naložbe,
 • mednarodna trgovina in tarife (vključno z vprašanji STO),
 • notranji trg in enotni digitalni trg,
 • politika za MSP in podjetništvo,
 • upravljanje ciljev trajnostnega razvoja.

Tajništvo komisije ECON je pristojno tudi za projekt nagrade Evropska podjetniška regija (EPR), ki se podeljuje regijam EU z najbolj prepričljivo, daljnovidno in obetavno vizijo in inovativno podjetniško strategijo.

Tajništvo komisije ECON skrbi za mrežo regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU (RegHub)​. RegHub je platforma, namenjena vključevanju lokalnih in regionalnih akterjev v posvetovanja, da bi zbrali njihove izkušnje pri izvajanju politike EU.

Tajništvo komisije ECON upravlja širokopasovno platformo, ki je skupna pobuda Evropskega odbora regij (OR) in Evropske komisije, namenjena spodbujanju uvedbe hitrih širokopasovnih povezav v vseh evropskih regijah.

Komisija ECON ima tudi vodilno usklajevalno vlogo v odnosih med OR in skupino Evropske investicijske banke (EIB)​, ki zajemajo najrazličnejše ukrepe in področja politike.

Z raziskavami, študijami in analizami pa tajništvo komisije ECON njenim članom omogoča spremljanje aktualnih trendov v evropskih mestih in regijah ter opredeljevanje dobrih političnih praks.​


Izberite drugo komisijo OR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Podobne informacije