Vzhodno partnerstvo (CORLEAP)  

Konferenca regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo (CORLEAP), ki jo je Evropski odbor regij (OR) ustanovil leta 2011, je politični forum, ki povezuje lokalne in regionalne oblasti iz Evropske unije ter držav vzhodnega partnerstva.

Je edina platforma EU, ki omogoča razpravo o prispevku mest in regij k razvoju vzhodnega partnerstva.

Katere države so vključene?

Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.


 

Kateri so cilji konference CORLEAP?

Cilji konference so:

 • usklajevati zastopanost lokalnih in regionalnih oblasti v vzhodnem partnerstvu
 • dopolnjevati in podpirati prizadevanja institucij EU ter drugih sodelujočih pri izvajanju evropske sosedske politike
 • razširjati koncepte, ki bodo partnerske države približale EU, ter spodbujati notranje reforme in krepitev zmogljivosti na lokalni in regionalni ravni

Kako deluje?

CORLEAP deluje kot „platforma za teritorialno sodelovanje“. Lokalna in regionalna združenja iz partnerskih držav so kontaktne točke za CORLEAP v svojih državah, OR pa je naravna kontaktna točka za institucije EU. Na ta način lahko CORLEAP zbira in z drugimi deli informacije, ki so pomembne za lokalni in regionalnih vidik vzhodnega partnerstva.

Sestava?

CORLEAP sestavlja 36 političnih predstavnikov z regionalne in lokalne ravni: 18 je članov OR, 18 pa predstavnikov iz šestih držav vzhodnega partnerstva.

Vsaki državi vzhodnega partnerstva pripadajo tri mesta. Mesta EU so razdeljena v skladu s politično sestavo OR, torej med pet političnih skupin: Evropsko ljudsko stranko (EPP), Stranko evropskih socialistov (PES), Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), Evropsko zvezo (EA) in skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

V času med letnimi zasedanji konference CORLEAP ima njegovo predsedstvo vlogo usmerjevalnega organa. Pristojno je za usklajevanje dela konference ter spremlja njene dejavnosti, poročila in resolucije. Sestavlja ga šest članov iz partnerskih držav ter šest članov iz OR, ki predstavljajo Evropsko unijo.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Podobne informacije
Povezave
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports