Vzhodno partnerstvo (CORLEAP)  

Konferenca regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo (CORLEAP), ki jo je Evropski odbor regij (OR) ustanovil leta 2011, je politični forum, ki povezuje lokalne in regionalne oblasti iz Evropske unije ter držav vzhodnega partnerstva.

Je edina platforma EU, ki omogoča razpravo o prispevku mest in regij k razvoju vzhodnega partnerstva.

Katere države so vključene?

Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.


 

Kateri so cilji konference CORLEAP?

Cilji konference so:

  • usklajevati zastopanost lokalnih in regionalnih oblasti v vzhodnem partnerstvu
  • dopolnjevati in podpirati prizadevanja institucij EU ter drugih sodelujočih pri izvajanju evropske sosedske politike
  • razširjati koncepte, ki bodo partnerske države približale EU, ter spodbujati notranje reforme in krepitev zmogljivosti na lokalni in regionalni ravni

Kako deluje?

CORLEAP deluje kot „platforma za teritorialno sodelovanje“. Lokalna in regionalna združenja iz partnerskih držav so kontaktne točke za CORLEAP v svojih državah, OR pa je naravna kontaktna točka za institucije EU. Na ta način lahko CORLEAP zbira in z drugimi deli informacije, ki so pomembne za lokalni in regionalnih vidik vzhodnega partnerstva.

Sestava?

CORLEAP sestavlja 36 političnih predstavnikov z regionalne in lokalne ravni: 18 je članov OR, 18 pa predstavnikov iz šestih držav vzhodnega partnerstva.

Vsaki državi vzhodnega partnerstva pripadajo tri mesta. Mesta EU so razdeljena v skladu s politično sestavo OR, torej med pet političnih skupin: Evropsko ljudsko stranko (EPP), Stranko evropskih socialistov (PES), Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), Evropsko zvezo (EA) in skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

V času med letnimi zasedanji konference CORLEAP ima njegovo predsedstvo vlogo usmerjevalnega organa. Pristojno je za usklajevanje dela konference ter spremlja njene dejavnosti, poročila in resolucije. Sestavlja ga šest članov iz partnerskih držav ter šest članov iz OR, ki predstavljajo Evropsko unijo.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: