Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora podpreti vse regije, mesta in vasi, če naj do leta 2050 dosežemo promet brez emisij  

Prizadevanja EU za alternativna goriva z nizkimi emisijami so bistvena za boj proti podnebnim spremembam, vendar mora biti prehod pravičen

Podpora lokalnih in regionalnih voditeljev EU za evropski zeleni dogovor utegne biti ogrožena, če bodo na poti v bolj trajnostno prihodnost prezrti ključni sektorji lokalnega gospodarstva, je opozoril Evropski odbor regij (OR) . Člani OR so na plenarnem zasedanju v razpravi o prihodnosti prometa in v mnenju o krepitvi standardov emisijskih vrednosti CO 2 za avtomobile in lahka gospodarska vozila ter o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v mestih in regijah EU zlasti opozorili, da morajo biti mestna in podeželska območja deležna enake obravnave.

Med plenarno razpravo z evropsko komisarko za promet Adino Vălean so lokalni in regionalni voditelji poudarili, da je treba pri zagotavljanju bolj trajnostnega prometa, ki je ključen element doseganja pravno zavezujočega cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050, podpreti vse regije in mesta. Razprava se je osredotočila na prizadevanja za bolj trajnosten promet na podlagi cilja iz evropskega zelenega dogovora , ki narekuje 90-odstotno zmanjšanje emisij iz prometa do leta 2050. Regije in mesta v celoti podpirajo zmanjšanje, ki ga je napovedala Komisija, opozarjajo pa, da je potreben pravičen in enakopraven pristop, zlasti med mestnimi in podeželskimi območji. Evropska komisija je predlagala obsežne naložbe v polnilne in oskrbovalne postaje, da bi spodbudili prehod na električno ali trajnostno mobilnost.

Predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija Apostolos Tzitzikostas je dejal: „Popolno razogljičenje našega prometa je nujno in mogoče – če bodo izpolnjene specifične potrebe vsake regije, mesta in vasi. Vse ravni upravljanja se morajo združiti in vlagati skupaj v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje, pri čemer je treba lokalnim in regionalnim oblastem zagotoviti namensko sofinanciranje EU. Številne regije so odvisne od avtomobilske industrije, zato pospešitev zelenega prehoda pomeni naložbe v preusposabljanje lokalne delovne sile. Na to evropsko preobrazbo v smeri zelene mobilnosti je treba gledati kot na priložnost in ne kot breme za vlade, industrijo in ljudi.“

Komisarka za promet Adina Vălean je izjavila: „Pričakujemo, da bo do leta 2030 na cestah v EU vsaj 30 milijonov električnih avtomobilov – danes jih je približno en milijon. Vendar mora infrastruktura ustrezati povpraševanju. Naš predlog uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva temelji na tržnem pristopu in zagotavlja polnilne in oskrbovalne postaje, ki jih potrebujemo tako za zadovoljitev sedanjega povpraševanja kot za to, da spodbudimo še več posameznikov in podjetij k uporabi električnih vozil ali vozil s pogonom na vodikove gorivne celice. Naši cilji glede prevožene razdalje bodo voznikom omogočili, da potujejo po vsej Uniji brez tesnobe zaradi razdalje. S cilji glede na vozni park bomo zagotovili zadostno število polnilnih mest, državam članicam in regijam pa prepustili izbiro lokacij zanje.“

OR v mnenju o krepitvi standardov emisijskih vrednosti CO 2 za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila ter o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva poziva k evropskemu mehanizmu sofinanciranja, ki bo vsem regijam omogočil, da nadgradijo svojo infrastrukturo, da bodo lahko ponujale okolju prijaznejša goriva in spodbujale povpraševanje po bolj trajnostnih vozilih. Vendar je OR poudaril, da je potreben bolj celosten pristop k načrtovanju, zlasti za učinkovitejše povezovanje mestnih in podeželskih območij. Pomembno vprašanje je tudi razpoložljivost alternativnih goriv po vsej EU, zlasti na bolj podeželskih in oddaljenih območjih, ki nimajo potrebne infrastrukture. Leta 2020 je bilo 70 % vseh polnilnih mest za električne avtomobile v samo treh evropskih državah – na Nizozemskem, v Franciji in Nemčiji. To pa skupaj z razmeroma lažjim dostopom do vozil, ki bolj onesnažujejo, v drugih delih Evrope, zlasti v srednjih in vzhodnih delih EU, ustvarja neenakosti.

Adrian Teban (RO/EPP), župan mesta Cugir in poročevalec za to mnenje, je poudaril: „ Na evropski ravni potrebujemo poseben mehanizem za pravični prehod, da bodo lahko regije, ki so odvisne od avtomobilske industrije, upravljale spremembe v tem sektorju, in da bo novi sistem trajnostne mobilnosti, ki temelji na alternativnih gorivih, cenovno dosegljiv in dostopen vsem državljanom. Zagotoviti moramo tudi, da nobena regija ni zapostavljena.“

Člani OR so poudarili, da je treba analizirati učinek, ki ga bo prehod na brezemisijska cestna vozila imel na regionalno gospodarstvo, da bi zagotovili podporo EU za pravični prehod v vseh regijah. OR trenutno oblikuje zavezništvo regij, ki bi prispevalo k zagotavljanju pravičnega in enakopravnega prehoda, zlasti v regijah, kjer je avtomobilski sektor pomemben del njihovega lokalnega gospodarstva.

Ozadje

Za pravičen prehod na podnebno nevtralnost v vseh evropskih mestih in regijah je Evropski odbor regij pripravil kampanjo za zeleni dogovor na lokalni ravni . Cilj te pobude je regije in mesta umestiti v središče evropskega zelenega dogovora in s tem lokalnim in regionalnim voditeljem omogočiti, da sprejmejo ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami in povečajo uresničevanje trajnostnih projektov, ki jih financira EU, v lokalnih skupnostih po vsej Evropski uniji.

Kontaktna oseba:

Theresa Sostmann

Tel. +32 22822457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023