Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije se zavzemajo za politiko ničelne tolerance do nasilja nad ženskami in dekleti  

Lokalni in regionalni voditelji na mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami
pozivajo k zakonodajnim ukrepom in ustreznim virom
za preprečevanje nasilja nad ženskami in boj proti temu pojavu

V sredo, 25. novembra, smo obeležili mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami . Evropski odbor regij (OR) je ob tej priložnosti znova pozval k sprejetju zakonodajnih ukrepov na ravni EU za preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter za boj proti temu pojavu. V skladu s podatki Združenih narodov, zbranimi do septembra 2020, je 48 držav preprečevanje nasilja nad ženskami in dekleti ter odzivanje nanj vključilo v svoje načrte za obvladovanje krize zaradi COVID-19, 121 držav pa je sprejelo ukrepe za okrepitev storitev za ženske, ki so preživele nasilje med to svetovno krizo.

V otvoritvenem govoru za člane komisije SEDEC v OR je njena predsednica Anne Karjalainen (FI/PES) dejala: „Danes je mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, ene najbolj razširjenih, vztrajnih in uničujočih kršitev človekovih pravic po vsem svetu. Na ta zelo poseben dan vas vabim, da kot lokalni in regionalni politiki ostajate zelo pozorni, saj je nasilje nad ženskami večinoma neprijavljeno zaradi nekaznovanja, tišine, stigmatizacije in sramu, ki ga spremljajo. Edina rešitev je sprejetje politike ničelne tolerance do nasilja nad ženskami in dekleti.“

Ena izmed treh žensk in deklet v svojem življenju doživi fizično ali spolno nasilje, vsak dan pa zabeležimo 137 smrti žensk, ki jih je ubil član njihove družine. Ena izmed 10 žensk v Evropski uniji navaja, da se je v starosti nad 15 let srečala s kibernetskim nadlegovanjem, in 71 % žrtev trgovine z ljudmi po vsem svetu so ženske in dekleta.

Od začetka pandemije COVID-19 najnovejši podatki in poročila tistih, ki so na tem področju na prvi bojni črti, kažejo, da so se povečale vse vrste nasilja nad ženskami in dekleti. Anne Karjalainen poudarja: „25 let po sprejetju Pekinške deklaracije vidimo, da so pravice žensk še vedno ogrožene povsod po svetu in tudi v Evropski uniji. To se nanaša tako na njihove spolne in reproduktivne pravice, pravico do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter do protesta kot tudi na pravico do ekonomske in politične udeležbe. Kot Evropski odbor regij odločno obsojamo te kršitve pravic žensk. Skupaj z lokalnimi in regionalnimi oblastmi si bomo prizadevali zagotoviti njihovo zaščito in krepitev povsod po EU.“

Medtem kot so ukrepi proti širjenju COVID-19 in ukrepi omejitve gibanja zaustavili širjenje koronavirusa, pa so okrepili nasilje nad ženskami, zlasti nasilje v družini. V nekaterih državah so se klici na številke za pomoč povečali kar za petkrat. Regionalni in lokalni barometer OR za leto 2020 , ki je bil predstavljen 12. oktobra, opozarja na povečanje števila prijavljenih primerov nasilja v družini med ukrepi omejitve gibanja, čeprav primerljivi podatki za celotno EU še niso na voljo. Nekatere države, na primer Litva, so med tritedenskim obdobjem zapore zabeležile 20 % več primerov nasilja v družini. V Španiji so na številki za klic v sili, namenjeni žrtvam nasilja v družini, v prvih dveh tednih zapore prejeli 18 % več klicev. Regionalne oblasti v Španiji so pripravile vodnik ravnanja za ženske, ki so doma izpostavljene nasilju . Mesto Amsterdam je v sodelovanju z nacionalno vlado vzpostavilo sistem, ki je žrtvam nasilja omogočal, da so z uporabo skrite kode „mask 19“ stopile v stik s svojo lekarno.

Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), predsednica avtonomne skupnosti La Rioja in poročevalka OR za strategijo EU za enakost spolov , je povedala: „Na letošnji mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami ne moremo biti zadovoljni, saj se soočamo z vse hujšimi primeri nasilja nad ženskami, ki je posledica ukrepov zapore zaradi pandemije COVID-19. Lokalne in regionalne oblasti je treba nujno opremiti s primernimi sredstvi, da bodo lahko učinkovito pomagale žrtvam z ustreznimi ukrepi podpore. Poleg tega jih je treba strukturirano vključiti v mrežo EU za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini, ki bo vzpostavljena v okviru strategije za enakost spolov.“

OR v mnenju o strategiji za enakost spolov Komisijo poziva k sprejetju zakonodajnih ukrepov za preprečevanje nasilja nad ženskami in boj proti temu pojavu. Ukrepi naj bodo skladni z mednarodno zakonodajo in zakonodajo držav članic ter naj jo dopolnjujejo. Obravnavati morajo vse oblike nasilja, vključno z nasiljem na spletu in nasiljem zaradi razžalitve časti. OR v mnenju Komisijo tudi poziva, naj vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti vključi v seznam evropskih kaznivih dejanj iz člena 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije,“ je še povedala poročevalka Andreu.

Ozadje:

Generalna skupščina Združenih narodov je 25. november razglasila za mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami (Resolucija št. 54/134). Namen mednarodnega dneva je povečati ozaveščenost o tem, da so ženske po vsem svetu žrtve posilstev, nasilja v družini in drugih oblik nasilja. Kampanja generalnega sekretarja ZN z naslovom UNiTE to End Violence against Women (Združimo se proti nasilju nad ženskami) je leta 2014 potekala pod geslom Orange your Neighbourhood. V letu 2018 je bilo geslo Orange the World: #HearMeToo , leta 2019 pa Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape . Letošnji mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami poteka pod geslom Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! Kot v prejšnjih letih se z njim začenja 16 dni aktivizma , ki se bodo končali 10. decembra 2020, na svetovni dan človekovih pravic.

Kontaktni osebi:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023