Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropska komisija in Evropski odbor regij vzpostavila ‎ platformo deležnikov za ničelno onesnaževanje  

Evropska komisija in Evropski odbor regij sta danes vzpostavila platformo deležnikov, ki bo v pomoč pri izvajanju akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal . Akcijski načrt – ključni del evropskega zelenega dogovora in glavna tema letošnjega Zelenega tedna EU – je bil sprejet 12. maja 2021. V njem je določena celostna vizija za leto 2050 za zmanjšanje onesnaževanja na raven, ki ni več škodljivo za človeka in naravne ekosisteme, ter vmesne cilje za leto 2030 in ukrepe za dosego teh ciljev.

Mesta in regije imajo ključno vlogo pri uresničevanju te vizije na terenu. Zmanjšanje onesnaževanja zahteva čiste odločitve za regionalno in mestno mobilnost ter energijo, naložbe v stavbe in infrastrukturo ter splošno prostorsko načrtovanje. Vse te odločitve vplivajo na zdravje in dobrobit državljanov.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dejal: „Mesta in regije so v ospredju izvajanja politik, povezanih z onesnaževanjem, in so glavna gonilna sila v zelenem prehodu. Mnogi že iščejo inovativne rešitve za čiščenje zraka, vode in tal in spodbujajo k bolj trajnostnim vzorcem proizvodnje in potrošnje. Vesel sem sodelovanja z Evropskim odborom regij pri ustvarjanju te nove platforme za izmenjavo teh dobrih idej in podpiranju ciljev ničelnega onesnaževanja na terenu.“

Predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija Apostolos Tzitzikostas je pozdravil platformo, rekoč: „Vsi smo odgovorni za zaščito okolja ter varno in zdravo prihodnost, ki si jo naši otroci in planet zaslužijo. Vlade, podjetja in zainteresirane strani se morajo združiti, da ustavijo onesnaževanje naše vode, zraka in kopnega. Potrebujemo lokalno vodstvo, zato Evropski odbor regij z veseljem skupaj z Evropsko komisijo vzpostavlja to platformo deležnikov za ničelno onesnaževanje.“

Vasco Alves Cordeiro , prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in poslanec azorskega regionalnega parlamenta, je sodeloval pri predstavitvi platforme deležnikov za ničelno onesnaževanje, in dejal: „Lokalne in regionalne vlade so odgovorne za zagotavljanje 70 % Politike EU, 70 % ukrepov za ublažitev podnebja in do 90 % ukrepov za prilagajanje podnebju. Akcijski načrt ničelnega onesnaževanja je bistvenega pomena za reševanje življenj in za bolj trajnostno prihodnost. Ta platforma bo pomagala pri prenosu evropskih ciljev v lokalno in regionalno resničnost, saj so regije in mesta v boljšem položaju za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov in izpolnjevanja ciljev. Raziskovanje sinergij in zagotavljanje teritorialne kohezije je bistvenega pomena. Platforma bo pomagala pretvoriti evropske cilje v lokalno in regionalno stvarnost, saj so regije in mesta v boljšem položaju za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov in doseganja ciljev. Da bi pri tem uspeli, bo moral biti to odprt in vključujoč proces, ki bo mobiliziral državljane, MSP, podjetja, socialna gibanja in raziskovalne ustanove. Bistvenega pomena je iskanje sinergij in zagotavljanje teritorialne kohezije.“

Platforma deležnikov za ničelno onesnaževanje bo prispevala k uresničevanju vodilnih pobud in ukrepov iz akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje:

- s povezovanjem akterjev iz različnih skupnosti in strokovnih področij, da bi odgovorili na povezane izzive, npr. s krepitvijo skupne agende za okolje in zdravje;

- z opredelitvijo skupne vizije o tem, kako doseči cilje ničelne stopnje onesnaževanja;

- z razvojem in izmenjavo dobrih praks na medsektorskih področjih, kot so financiranje inovacij in delovnih mest brez onesnaževanja, spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter vzpostavitev tematskih vozlišč, kot je vozlišče za čiste tehnologije.

Otvoritev je bila objavljena na zaključni seji letošnjega Zelenega tedna EU , največjega letnega dogodka o okoljski politiki EU, na katerem se je zbralo več kot 3000 udeležencev iz EU, da bi na glavni bruseljski konferenci prek spleta in na več kot 600 partnerskih dogodkih po vsej Evropi razpravljali o ničelnem onesnaževanju iz različnih vidikov. Zeleni teden EU se je začel v ponedeljek, 31. maja 2021, v Lahtiju, evropski zeleni prestolnici za leto 2021.

Ozadje

Onesnaženje je največji okoljski vzrok duševnih in telesnih bolezni ter prezgodnje smrti, zlasti med ranljivimi skupinami, kot so otroci, osebe z določenimi zdravstvenimi težavami in starejših. Ljudje, ki živijo na revnejših območjih, pogosto živijo blizu onesnaženih predelov ali na območjih z gostejšim prometom. Onesnaženje je tudi eden glavnih razlogov za izgubo biotske raznovrstnosti, saj zmanjšuje zmožnost ekosistemov za zagotavljanje storitev, kot so sekvestracija ogljika ter dekontaminacija zraka in vode.

Onesnaženost je še posebej velika v mestih. Več kot 100 mest v EU še vedno ne izpolnjuje standardov EU glede kakovosti zraka. Kljub izboljšanju skladnosti pri čiščenju komunalne odpadne vode se odpadne vode od približno 37 milijonov ljudi še vedno ne čistijo ustrezno, pri čemer 7 glavnih mest držav članic EU ne izpolnjuje minimalnih zahtev v zvezi s tem. Za zagotovitev ustreznega čiščenja odpadnih voda bodo v prihodnjih letih potrebne naložbe v višini več kot 200 milijard EUR.

Zeleni teden EU je bil prvi pomembnejši dogodek zainteresiranih strani o ničelnem onesnaževanju po sprejetju akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje. To bo podlaga platformi deležnikov za ničelno onesnaževanje. Komisija in Evropski odbor regij bosta do konca leta začela z objavo prijave interesa, da bi zagotovila široko sodelovanje in se osredotočila na ključne teme skupnega ukrepanja. Platforma deležnikov za ničelno onesnaževanje bo ustvarila tudi sinergije z drugimi ustreznimi pobudami, kot sta evropski podnebni pakt in platforma deležnikov za krožno gospodarstvo .

Več informacij

Sporočilo Akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal

Spletna stran akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje

Zeleni teden EU 2021 posvečen ničelnemu onesnaževanju

Zeleni dogovor Evropskega odbora regij „Going local“

Za vprašanja o platformi deležnikov za ničelno onesnaževanje se obrnite na:
ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontaktni osebi:

Evropska Komisija: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Evropski odbor regij: David Crous / david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023