Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Ameriške tarife za evropske agroživilske proizvode: regije zahtevajo nujne izravnalne ukrepe  
Regije EU so v veliki meri naklonjene nadomestilu za agroživilska podjetja, za katera veljajo 25-odstotne carine na več kot 1 400 regionalnih proizvodov, kot so vino, sir, oljčno olje in žgane pijače.

Trgovinski spori med EU in ZDA so prizadeli evropske regionalne agroživilske proizvode. Mesta in regije EU so na plenarnem zasedanju izrazili globoko zaskrbljenost, ker ameriške tarife škodijo proizvodnim sektorjem, lokalnim gospodarstvom in velikemu številu družinskih podjetij. Na pobudo španske delegacije bo Evropski odbor regij (OR) več pozivov o trgovinskih sporazumih vključil v mnenje, ki ga bo sprejel maja 2020. V odziv na pomoč, ki jo je EU dala Airbusu, so ZDA 18. oktobra 2019 uvedle tarife v vrednosti 6,9 milijarde EUR, ki veljajo za več kot 1 400 proizvodov.

Evropski odbor regij je danes poglobljeno razpravljal o tem, da je treba nujno dodeliti nadomestila sektorjem, ki so jih prizadele nedavno uvedene carine Trumpove administracije. Podlaga za razpravo je bil dokument o stališču, ki ga je predstavila španska delegacija v OR.

Številne regije so podprle španski dokument o stališču, ki EU poziva, naj doseže uspešen dogovor za odpravo sedanjega stanja, dodeli nadomestila prizadetim podjetjem in načrtuje blažitvene ukrepe za sektorje in proizvode, na katere bi lahko vplivali prihodnji izidi sporov med EU in ZDA v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Joan Calabuig (ES/PES) , regionalni sekretar za evropske in zunanje zadeve v vladi avtonomne skupnosti Valencia, je v imenu španske delegacije v OR dejal : „Bistveno je, da EU uvede nujne izravnalne ukrepe in z njimi pomaga vsem evropskim kmetijskim in agroživilskim sektorjem, ki so jih prizadeli ameriški protiukrepi, uvedeni zaradi pomoči EU letalskemu proizvajalcu Airbus . Združene države Amerike bodo z uvedbo tarif prizadele lokalna gospodarstva in veliko število majhnih družinskih podjetij. STO bo razsodila še o več drugih sporih, zato OR poziva Komisijo, naj z večjim predvidevanjem pripravi blažitvene ukrepe za sektorje, ki jih bo izid prihodnjih sporov neposredno prizadel.“ Letna trgovina z agroživilskimi proizvodi, ki jo imajo španske regije z ZDA, znaša 930 milijonov EUR.

Ameriški trg je eden od glavnih trgov za izvoz evropskih kmetijskih in agroživilskih proizvodov. Za aeronavtične izdelke so tarife 10 %, za ostale, predvsem agroživilske proizvode, pa veljajo 25-odstotne carine.

Michael Murphy (IE/EPP), član grofijskega sveta Tipperary, vodja irske delegacije in poročevalec za prihodnje mnenje OR o trgovinskih sporazumih, je dejal: „Zelo sem zaskrbljen zaradi posledic, ki jih imajo te sankcije na irske regije, ki so močno odvisne od agroživilskega sektorja. Med njimi je tudi moja regija. Ta situacija je slaba za vse, tako regije v EU kot v ZDA. Trgovinski spori motijo proizvodne ekosisteme, njihove posledice pa se najprej in najbolj čutijo na lokalni ravni. Podobno kot španske tudi irske regije nosijo znatno breme tarif, ki so jih uvedle ZDA. Pomembno je vzpostaviti nujne podporne ukrepe, da se te izgube ublažijo, medtem ko si EU prizadeva s pogajanji rešiti ta spor. Kot poročevalec za mnenje OR o izvajanju sporazumov o prosti trgovini se veselim sodelovanja z deležniki in spodbujanja razprav o razvoju orodij in metod, ki bi jih lahko uporabili za večje sprejemanje in razumevanje sporazumov o prosti trgovini, zlasti med mikro, malimi in srednjimi podjetji v vseh regijah EU.“

Irska je leta 2018 v ZDA izvozila za 39,4 milijarde blaga. Skupna vrednost irskega izvoza iz leta 2018, za katerega bi veljali ameriški ukrepi, je ocenjena na 366 milijonov EUR, kar pri 25-odstotni tarifi pomeni za 91,6 milijona EUR dodatnih carin. Izvoz irskih kremnih likerjev in masla iz irskih regij znaša 44 % oziroma 95 % skupne vrednosti tarif na to določeno blago.

Guillaume Cros, podpredsednik regionalnega sveta Occitanie in poročevalec OR za skupno kmetijsko politiko, je to takole komentiral: „Kmetijski sektor EU je oslabljen zaradi prednosti, ki se daje izvozu in uvozu. Našo trgovinsko politiko je treba pregledati tudi zaradi podnebnih ciljev EU, pri tem pa dati prednost evropskemu trgu in mednarodno trgovino postaviti na njeno pravo mesto. Zato je OR EU pozval, naj vso svojo težo glavnega svetovnega uvoznika in izvoznika živil uporabi za spremembo pravil mednarodne trgovine s kmetijskimi proizvodi, da bodo tržni odnosi bolj pravični in solidarnostni.“

Nove ameriške tarife bodo močno vplivale na francosko vinsko industrijo, za razliko od šampanjca, saj ameriški trg predstavlja 20 % francoskega izvoza vin in ustvari za 1 milijardo EUR letnih prihodkov. Nemška živilska industrija na ameriški trg izvozi za 1,7 milijarde živil. Italijansko združenje kmetov ocenjuje, da bo prizadet izvoz blaga v vrednosti 500 milijonov EUR. V Avstriji carine zadevajo izvoz sira v vrednosti 4 milijone EUR in sadnih sokov v vrednosti 11 milijonov EUR.

Španski dokument o stališču opozarja, da lahko uvedba tarif pripelje do zaostrovanja davčnih ukrepov, ki bodo škodovali drugim proizvodnim sektorjem v ZDA in EU.

Poudarja, da bo STO morala razsoditi o še nekaj trgovinskih sporih, povezanih z Airbusom in Boeingom, in poziva Evropsko komisijo, naj določi splošno podlago za pomoč letalskemu sektorju in načrtuje blažitvene ukrepe za sektorje in proizvode, na katere bi lahko vplivali izidi novih sporov.

Dokument se zavzema še za takojšnjo okrepitev komuniciranja med ameriško administracijo in Evropsko unijo, da bi dosegli uspešen dogovor, s katerim bi odpravili sedanje stanje.

Poudarja tudi, da so trgovinski sporazumi med EU in tretjimi državami bistveni za razvoj kmetijskih in agroživilskih sektorjev v evropskih regijah.

Ozadje

Celoten seznam proizvodov in držav, za katere veljajo ameriške tarife, je na voljo tu .

Kontaktna oseba: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Deli: