Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Izkoriščanje potenciala lokalnih energetskih skupnosti  
Evropski odbor regij poziva k odpravi ovir, ki onemogočajo popoln razvoj lokalnih energetskih skupnosti v Evropi

Lokalne in regionalne oblasti imajo ključno vlogo pri uresničevanju evropskih energetskih in podnebnih ciljev. Proizvodnja energije na lokalni ravni je bistvenega pomena za spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, širjenje demokracije na področju energije in zmanjšanje energetske revščine. Ogrevanje je trenutno problem za približno 50 milijonov gospodinjstev v Evropi ( EPOV ). Da bi dosegli pariške cilje EU za leto 2030, vključno s 40-odstotnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov (v primerjavi z letom 1990), bi potrebovali za približno 180 milijard EUR dodatnih naložb na leto.

Različni vidiki svežnja o čisti energiji postopoma dobivajo obliko in dva tedna po objavi strategije Evropske komisije za ogljično nevtralnost do leta 2050 je Evropski odbor regij sprejel mnenje s priporočili za popolno uvedbo lokalnih energetskih skupnosti, vključno z energetskimi zadrugami.

Člani so sprejeli mnenje Modeli lokalne odgovornosti za energijo in vloga lokalnih energetskih skupnosti pri energetskem prehodu v Evropi , ki ga je pripravila poročevalka Mariana Gâju (RO/PES) . Evropska mesta in regije se zavedajo, da je za razvoj energetskih skupnosti še vedno veliko ovir, kot so omejujoči nacionalni pravni okviri, omejen dostop do nacionalnih elektroenergetskih omrežij in financiranja ter nasprotujoči si programi podpore med državami članicami in splošno pomanjkanje politične podpore.

Mariana Gâju (RO/PES), županja občine Cumpăna v okrožju Constanța, je dejala: „Verjamemo, da je prihodnost proizvodnje energije v rokah državljanov. Zagotoviti moramo, da bodo lokalne energetske skupnosti lahko v polni meri prispevale k decentralizaciji in demokratizaciji energetskih sistemov in spodbujale trajnostni gospodarski in družbeni razvoj na lokalni ravni. Lokalna proizvodnja, distribucija in potrošnja energije so ključnega pomena za boj proti energetski revščini“.

Mesta in regije zahtevajo poenostavljena pravila in upravne postopke za male proizvajalce energije iz obnovljivih virov in lokalne energetske skupnosti, da ne bodo soočeni z diskriminatornimi upravnimi bremeni in stroški v primerjavi z uveljavljenimi energetskimi podjetji.

Člani pozivajo k tesnejšemu sodelovanju med EU in državami članicami, kar zadeva regionalno in energetsko politiko. Racionalizacija različnih podpornih shem za energijo iz obnovljivih virov je ključnega pomena za uresničitev ciljev energetske unije in Pariškega sporazuma ter ciljev trajnostnega razvoja OZN, so spomnili člani.

Skupščina mest in regij EU poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo boljše načrtovanje in dolgoročne naložbene politike za projekte obnovljivih virov energije z zagotovljenimi mehanizmi finančne podpore, da se omogoči bolj trdna podlaga za proizvodnjo energije na lokalni ravni.

Zato OR poziva države članice, naj vzpostavijo namenske mehanizme finančne podpore za lokalne energetske skupnosti, zlasti v fazi njihovega načrtovanja in vzpostavljanja. Mesta in regije EU priporočajo preoblikovanje subvencij v posojila, jamstva in ugodna posojila z enostavnim dostopom do tehničnih informacij in navodili o vzpostavitvi, financiranju in delovanju projektov skupnosti in inovativnih lastniških struktur.

Predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti pozivajo vse ravni upravljanja, da se izboljša obveščanje državljanov o potencialu lokalnih energetskih skupnosti in možnosti sodelovanja v njih. Člane veseli, da je v najnovejši zakonodaji Unije omenjena vloga lokalnih energetskih skupnosti, hkrati pa zahtevajo večjo jasnost in skupna pravila, da bi izkoristili ves njihov potencial.

Člani OR priporočajo, naj se v vseh evropskih lokalnih in regionalnih skupnostih identificirajo energetske skupnosti in podpre njihov razvoj z vključitvijo svetovalnih služb.

Ozadje

Evropski odbor regij se je odzval na različne vidike svežnja o čisti energiji v naslednjih mnenjih:

Nov dogovor za odjemalce energije , poročevalec Michel Lebrun (BE/EPP), član občinskega sveta, Viroinval (april 2016).

Upravljanje energetske unije in čista energija , poročevalec Bruno Hranić (HR/EPP), župan občine Vidovec (julij 2017).

Energetska učinkovitost in stavbe , poročevalec Michiel Rijsberman (NL/ALDE), član sveta pokrajine Flevoland (julij 2017).

Energija iz obnovljivih virov in notranji trg električne energije , poročevalka Daiva Matonienė (LT/ECR), članica sveta občine Šiauliai.

Evropska opazovalnica za energijsko revščino (EPOV) je 40-mesečni projekt, ki je zaživel decembra 2016. Njegova glavna naloga je doseči korenite spremembe v seznanjenosti o obsegu energetske revščine v Evropi ter inovativne politike in prakse za boj proti njej.

Evropska komisija (marec 2018). Da bi dosegli pariške cilje EU za leto 2030, vključno s 40-odstotnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, bi potrebovali za približno 180 milijard EUR dodatnih naložb na leto.

Fotografije s plenarnega zasedanja so na voljo tukaj .

Kontaktna oseba:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Slovesnost ob podelitvi nagrad v okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 25. junija 2020
Slovesnost ob podelitvi nagrad v okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 25. junija 2020
18.06.2020