Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta EU si želijo močnejših vezi z decentraliziranimi upravami in lokalnimi organi Združenega kraljestva  

Evropski odbor regij poziva, naj bo vloga lokalnih in regionalnih oblasti v Sporazumu o trgovini in sodelovanju bolj cenjena.

Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije, je pozdravil prizadevanja Odbora regij in njegovih članov za sodelovanje z Združenim kraljestvom na lokalni in regionalni ravni, četudi v mejah brexita, za kakršnega se je odločila vlada Združenega kraljestva.

Komisar Šefčovič, pristojen za nadzor izvajanja Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki je začel veljati leta 2021, je spregovoril na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR) 27. aprila. Člani OR so nato sprejeli mnenje, v katerem so EU pozvali, naj odpravi „neupoštevanje teritorialne razsežnosti“ v Sporazumu tako, da v njegovo spremljanje vključi lokalne in regionalne oblasti, skupina za stike OR-Združeno kraljestvo pa naj se prizna kot uradni sogovornik lokalnih in regionalnih oblasti EU ter Združenega kraljestva na podnacionalni ravni. V priporočilih so poleg tega pozvali EU, naj poveča sredstva v višini 5,4 milijarde EUR, že namenjena podpori regijam, ki so jih najbolj prizadele motnje v trgovini zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Komisar Šefčovič je ob tem dejal: „Čeprav OR nima formalne vloge pri mednarodnih sporazumih, ki jih sklene EU, je Komisija vedno pripravljena prisluhniti stališčem regij. Medtem ko napredujemo pri izvajanju Sporazuma, se veselimo nadaljevanja rednih izmenjav, ki smo jih v zadnjih dveh letih imeli s skupino za stike OR-Združeno kraljestvo, in si že prizadevamo podpreti ljudi in podjetja, ki jih je brexit najbolj prizadel. Tako se na primer s sredstvi iz programa Peace+ pomagajo financirati projekti na Severnem Irskem in obmejnih območjih, katerih namen je sprava med skupnostmi in krepitev miru. Če prištejemo sofinanciranje, ki ga prispevata Irska in Združeno kraljestvo, bo v tem programu na voljo več kot milijarda EUR.“

Apostolos Tzitzikostas(EL/EPP), predsednik Evropskega odbora regij in guverner regije Osrednja Makedonija, je povedal: „Kljub brexitu vezi med EU in Združenim kraljestvom ostajajo močne in takšna je tudi želja, da ohranimo in razvijamo odnose na področjih vzajemnega interesa, kot sta podnebna kriza ter uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja za lokalni ravni. Evropske lokalne in regionalne oblasti želijo sodelovati v Partnerskem svetu EU-Združeno kraljestvo. Čeprav razumemo – in obžalujemo – notranje politične razloge, zaradi katerih Združeno kraljestvo lokalni demokraciji v skupnem Partnerskem svetu ni namenilo ustreznega mesta, pa Evropsko komisijo spodbujamo, naj to stanje izboljša in prek Evropskega odbora regij organizira strukturno posvetovanje z lokalnimi ter regionalnimi oblastmi vedno, kadar ima obravnavana tema teritorialni učinek.“

Michael Murphy (IE/EPP), župan občine Clonmel, vodja irske delegacije v OR in poročevalec za mnenje o krepitvi odnosov med EU in Združenim kraljestvom na podnacionalni ravni ter blažitvi teritorialnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz EU, je dejal: „“Brexit bo negativno vplival na teritorialno sodelovanje, ki je v več desetletjih ustvarilo odlične odnose med mesti in regijami Evropske unije ter Združenega kraljestva. Evropsko komisijo in vlado Združenega kraljestva pozivamo, naj skupino za stike OR-Združeno kraljestvo v Sporazumu o trgovini in sodelovanju priznajo kot uradnega sogovornika na podnacionalni ravni. Vemo, da mesta in regije vedno znova najdejo nove načine za ohranitev in nadaljevanje odnosov. To je razvidno iz programov izmenjav, dvostranskega sodelovanja ter mrež in združenj EU. Ti odnosi so nujni za obravnavo skupnih izzivov, ki ne poznajo meja, kot so kultura, trajnostno upravljanje morij ter uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na lokalni in regionalni ravni. Takšno nadaljevanje sodelovanja zelo toplo pozdravljamo.“

V rezervi za prilagoditev na brexit je na voljo 5,4 milijarde EUR za pokritje trgovinskih izgub ter odpravo posledic za regije ob morski meji in ribištvo. V mnenju, ki ga je pripravil Michael Murphy, je OR pozval k povečanju rezerve, podaljšanju obdobja upravičenosti ter ocenjevanju učinka na nekatere panoge in regije. Z nedavno študijo o novih trgovinskih in gospodarskih odnosih med EU in Združenim kraljestvom ter posledicah za regije in mesta, ki jo je naročil OR, je bilo ugotovljeno, da so posledice sicer asimetrične, vendar je v skoraj vseh regijah v EU izpostavljena vsaj ena od glavnih specialističnih panog EU v odnosu do Združenega kraljestva.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023