Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Drevesa za življenje: ‎ objavljen razpis za sodelovanje mest in regij pri zavezi EU, ‎ da do leta 2030 zasadi tri milijarde dreves  

Predsednik Evropskega odbora regij (OR) Apostolos Tzitzikostas in nova predsednica komisije ENVE OR in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni Kata Tüttő sta 17. februarja razglasila začetek pobude Drevesa za življenje. Gre za poziv k ukrepanju vseh članov OR, pa tudi mest in regij po vsej EU, da izmenjajo izkušnje pri svojih tekočih projektih in novih zavezah na področju pogozdovanja in ekologizacije mestnih območij. Drevesa za življenje so del kampanje OR za zeleni dogovor na lokalni ravni.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je dejal: „Z veseljem sporočamo, da je pobuda Drevesa za življenje sedaj postala resničnost. Člane prosimo, da z izpolnitvijo namenske ankete delijo pobude svoje delegacije in tudi lastne pobude za sajenje dreves. S svojim sodelovanjem boste lahko izpostavili vodilno vlogo evropskih lokalnih in regionalnih oblasti pri ustvarjanju bolj zelene in trajnostne prihodnosti našega planeta.

Podžupanja Budimpešte in nova predsednica komisije ENVE in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni Kata Tüttő je dejala: „V Budimpešti cenimo drevesa zaradi vseh koristi, ki jih prinašajo: ne zajemajo le CO2, temveč nase vežejo tudi prah ter v vročih poletnih dneh nudijo senco in sproščajo hlape v ozračje. Drevesa so postala naša prednostna naloga, saj smo v okviru spremljanja ciljev trajnostnega razvoja vzpostavili tudi register za njihovo sečnjo. Ozelenitev mestnih območij je nekaj konkretnega, kar lahko storimo v boju proti onesnaževanju zraka in izginjanju biotske raznovrstnosti ter za izboljšanje življenja v naših mestih. Za zaustavitev podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti so potrebni tudi mali ukrepi.

Če se želite pridružiti pobudi Drevesa za življenje, izpolnite kratko spletno anketo.Drevesa je treba posaditi ali kaliti po 20. maju in upoštevati smernice o pogozdovanju, ki spodbuja biotsko raznovrstnost. Pri tem je treba preprečiti neustrezno pogozdovanje občutljivih habitatov, kot so šotišča in mokrišča, ter, kadar je to mogoče, dati prednost avtohtonim drevesnim vrstam ter sortam, ekotipom in izvorom, za katere je značilna odpornost na podnebne spremembe. Smernice in merila za sodelovanje najdete tukaj.

Poziv k ukrepanju v obliki pobude Drevesa za življenje spodbuja vse udeležence, zlasti člane OR, naj zasadijo drevo v svoji regiji, mestu ali vasi med zelenim tednom EU 2022, po možnosti 30. maja in najpozneje do 5. junija, ter delijo fotografijo za promocijo vsake zaveze kot prispevka k pogozdovanju v Evropi.

OR bo spodbujal vse skupne zaveze in zagotovil njihovo prepoznavnost, s čimer bo okrepil sporočilo, da je globalno segrevanje svetovni izziv, za čigar reševanje so potrebne lokalne rešitve.

Prispevki mest in regij v okviru pobude Drevesa za življenje se bodo neposredno upoštevali pri zavezi o treh milijardah dodatnih dreves in doprinesli k novi gozdarski strategiji EU za leto 2030.

Poziv k ukrepanju sledi napovedi predsednika OR Apostolosa Tzitzikostasa in evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkevičiusa, ki sta jo izrazila v skupnem pismu oktobra 2021.

Razlogi za pripravo mnenja na lastno pobudo

Pobuda Drevesa za življenje sodi med niz desetih pozivov k ukrepanju v okviru kampanje OR za zeleni dogovor na lokalni ravni. Pobuda zeleni dogovor na lokalni ravni se je začela junija 2020 z ustanovitvijo delovne skupine ter vrsto pobud za komuniciranje in sodelovanje. Njihov cilj je mesta in regije postaviti v središče prehoda EU na podnebno nevtralnost ter lokalnim in regionalnim oblastem zagotoviti konkretna orodja za sodelovanje pri izvajanju evropskega zelenega dogovora in njegovo pospešitev na vseh ozemljih.

Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo so gozdovi bistveni za naše zdravje in dobrobit planeta. So vir bogate biotske raznovrstnosti in so izredno pomembni v boju proti podnebnim spremembam. Poleg drugih koristi bo zasaditev treh milijard dodatnih dreves po vsej EU pripomogla tudi k:

  • ohladitvi zraka za od 2 °C do 8 °C, če bodo drevesa na mestnih območjih zasajena strateško;
  • zagotavljanju hrane, med drugim sadja, oreškov in listja;
  • zagotavljanju habitatov ter varstva rastlin in živali, s čimer se bo povečala biotska raznovrstnost v mestih.

Za več informacij se obrnite na tajništvo skupine OR za zeleni dogovor na lokalni ravni na naslovu greendeal@cor.europa.eu.

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023