Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski raziskovalni prostor: treba je v celoti priznati vlogo regionalnih središč za inovacije  

Mesta in regije želijo polno sodelovati pri upravljanju in izvajanju evropske politike raziskav in inovacij. Zlasti uvedba vozlišč evropskega raziskovalnega prostora bi lahko pomembno prispevala k uresničevanju ciljev Evropske unije na področju okoljskega, digitalnega, socialnega in gospodarskega prehoda. To je poudaril Evropski odbor regij (OR) v mnenju, ki ga je pripravil poročevalec Christophe Clergeau (FR/PES), član regionalnega sveta Pays-de-la-Loire.

Evropska komisija je septembra 2020 sprejela sporočilo o ponovni oživitvi evropskega raziskovalnega prostora (ERP) , v katerem je opredelila novo vizijo, jasne cilje in posebne ukrepe za ERP. Čeprav se v njem bolje priznava vloga regionalnih inovacijskih ekosistemov, Evropski odbor regij obžaluje, da je upravljanje ERP še vedno predvsem v rokah Komisije in držav članic ter da je ERP premočno zasnovan kot nadaljevanje programa Obzorje Evropa , namesto da bi se razvil v evropski izobraževalni in raziskovalni prostor.

Odbor se zavzema za horizontalni pristop, ki je tesno povezan z regionalno politiko in vključuje številne deležnike – univerze, gospodarstvo, različne ravni javnega sektorja, državljane in civilno družbo – ter poudarja, da je treba v celoti priznati vlogo pametnih specializacij ter njihovega skupnega in podjetniškega procesa kot enega od temeljev sedanje in prihodnje evropske uspešnosti na področju raziskav in inovacij.

Poročevalec Christophe Clergeau meni, da bi moral biti „ poleg odličnosti cilj evropskega raziskovalnega prostora tudi visokokakovostna znanost v vseh mestih in regijah Unije, ki jo je mogoče uporabiti za spodbujanje inovacij ter pomoč družbi in podjetjem pri soočanju z izzivi, povezanimi s cilji trajnostnega razvoja, in odzivanju na sedanje krize. Vozlišča ERP so optimalen instrument za polno priznavanje prednosti lokalnega pristopa na področju znanosti in inovacij. Ta pristop je še bolj potreben zaradi sedanje krize in njenih posledic za najšibkejša in najbolj prizadeta območja ter zaradi razdrobljenosti ERP.

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel je danes v govoru na plenarnem zasedanju OR poudarila, da „ bodo regije in mesta imela odločilno vlogo pri okrepitvi evropskega raziskovalnega prostora, okrevanju in povečanju odpornosti Evrope. S skupnim akcijskim načrtom z Evropskim odborom regij bomo raziskovalcem, podjetjem in civilni družbi omogočili, da okrepijo svoje regionalne raziskovalne in inovacijske ekosisteme in se vključijo v vseevropsko mrežo odličnosti.

Evropski poslanec Dan Nica (RO/S&D) je dejal: „ EU je sicer vodilna na področju raziskav in inovacij ter mednarodnega znanstvenega sodelovanja, vendar zaostaja pri pretvarjanju rezultatov raziskav v prelomne inovacije ter pri aktiviranju raziskovalnih in tehnoloških zmogljivosti v manj razvitih regijah. Večji poudarek bi moral biti na odnosu med raziskavami in podjetji, razpoložljivosti vrhunske znanosti v vseh mestih in regijah EU ter njihovi vlogi v procesu soustvarjanja. Upam, da bodo vozlišča ERP bolj priznala regionalne ekosisteme in središč za inovacije ter dala zagon tudi manj razvitim regijam.

Evropski odbor regij želi, da bi se kot vozlišča ERP lahko priznalo vsaj med 50 in 100 središč v Evropi, vključno z nastajajočimi ekosistemi iz najbolj prikrajšanih regij. Treba jih je priznati kot pomembne podporne točke za doseganje ciljev Evropske unije in ta bi jih morala neposredno, tudi finančno, podpirati.

Poročevalec Clergeau poudarja, da bi mreža vozlišč ERP lahko postala odličen okvir za razvijanje skupnih projektov s področja raziskav in inovacij, ki bi po pristopu od zgoraj navzdol združevali več regionalnih ekosistemov in inovacijskih središč. Po drugi strani obžaluje razdrobljenost ERP in velike razlike med posameznimi državami in regijami, ki so razvidne iz zadnjega poročila o napredku ERP in regionalnega sistema inovacijskih kazalnikov .

Odbor izraža bojazen, da bo kriza zaradi COVID-19 povzročila upad naložb v raziskave in inovacije na najšibkejših in najbolj prizadetih območjih, ter se zavzema za to, da se v okviru instrumenta za okrevanje Next Generation EU in novega večletnega finančnega okvira močneje podprejo visokošolsko izobraževanje ter raziskave in inovacije za uresničevanje ciljev ERP. V tem okviru bi bilo treba uporabiti tudi program React EU in Sklad za pravični prehod v skladu z operativnimi programi, ki so jih sprejele regije, in njihovimi strategijami za pametno specializacijo.

Več informacij

Politiki na področju raziskav in inovacij je namenjena posebna pozornost v skupnem akcijskem načrtu , ki je bil novembra 2020 sprejet skupaj s službami, za katere je pristojna komisarka Mariya Gabriel (generalnim direktoratom za raziskave in inovacije, generalnim direktoratom za izobraževanje in kulturo ter Skupnim raziskovalnim središčem), in predvideva okrepitev sodelovanja in izmenjav o politikah med Evropsko komisijo in Evropskim odborom regij. Zlasti strateško sodelovanje v okviru platforme za izmenjavo znanja (KEP) naj bi bilo usmerjeno na novi ERP. Z dejavnostmi platforme za izmenjavo znanja (KEP 2.0) se bodo koncepti ERP približali splošnemu prebivalstvu, lokalni in regionalni akterji pa bodo dobili priložnost za promoviranje svojih dejavnosti na področju raziskav in inovacij.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Podobne informacije
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023