Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
25. konferenca o podnebnih spremembah in evropski zeleni dogovor: mesta in regije EU bodo prispevali svoj del  

Evropski odbor regij (OR) se veseli vrhunskega zasedanja 25. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP25) v Madridu, saj meni, da je to priložnost, da se uradno prizna ključna vloga mest in regij EU pri strateškem podnebnem upravljanju in zagotovi njihovo primerno sodelovanje pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Delegacijo OR v Madridu bo vodil prvi podpredsednik Markku Markkula, skupaj s predsednikom komisije ENVE Corom Lamersom (NL/EPP) in njenim podpredsednikom Jeanom-Noëlom Verfailliejem (FR/RE). Člani komisije za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) v OR so poudarili, da je lokalna in regionalna raven ključnega pomena za uspeh evropskega zelenega dogovora.

Člani komisije so v razpravi na visoki ravni s poslanko EP Marie Toussaint (FR, Zeleni/EFA), Janezom Potočnikom , sopredsednikom mednarodnega foruma OZN za vire, in Diederikom Samsomom , vodjo kabineta komisarja Fransa Timmermansa, izmenjali stališča o izvajanju evropskega zelenega dogovora, ki ga predlaga novoizvoljena predsednica Komisije Ursula von der Leyen, v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. OR bo o evropskem zelenem dogovoru na naslednjem plenarnem zasedanju 4. in 5. decembra sprejel resolucijo. V Bruselj je povabil delegacijo mladih izvoljenih politikov iz vse EU, da bi se seznanili s tem, kako pospešiti podnebne ukrepe na lokalni ravni, ter o tem izmenjali izkušnje.

„Zelo pozdravljamo evropski zeleni dogovor, saj se tokrat trajnost prvič umešča v središče vseh politik EU. Dogovor mora upoštevati krajevni pristop, da bodo naše regije in mesta imeli prava orodja, vire in financiranje za spoprijemanje z izzivi. Glede na naše pristojnosti in bližino državljanom smo zavezani k oblikovanju politik v okviru zelenega dogovora ter njihovemu izvajanju na lokalni ravni za dobro planeta in ljudi,“ je povedal predsednik komisije ENVE Cor Lamers .

Vrhunsko zasedanje COP25, ki je bilo prestavljeno iz Santiaga de Chile v Madrid, bo potekalo od 2. do 13. decembra 2019. OR bodo na dogodku zastopali prvi podpredsednik Markku Markkula (FI/EPP), predsednik ENVE Cor Lamers (NL/EPP; župan Schiedama), podpredsednik ENVE Jean-Noël Verfaillie (FR/RE; član departmajskega sveta Nord), Benedetta Brighenti (IT/PES; članica sveta občine Castelnuovo Rangone), Andries Gryffroy (BE/EA; poslanec flamskega parlamenta) in Tjisse Stelpstra (NL/ECR; član izvršnega sveta pokrajine Drenthe). Sestava delegacije je bila sporočena na seji komisije ENVE 21. novembra, na kateri je Jacob Werksman , glavni pogajalec EU za podnebna vprašanja na 25. konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v Madridu, predstavil stanje pogajanj med pogodbenicami Pariškega sporazuma.

Predsednik ENVE Cor Lamers je dejal: „Podnebna kriza in potreba po nujnem razogljičenju gospodarstva sta postali ključni politični vprašanji po vsem svetu. Za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo sta potrebna takojšnje ukrepanje in obsežen prehod vseh sektorjev na trajnosten sistem energije z nizkimi emisijami. Za to bo potreben popolnoma nov pristop. Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ciljev Pariškega sporazuma in ciljev biotske raznovrstnosti so potrebne celostne rešitve in tesno sodelovanje vseh ravni upravljanja in civilne družbe. Mesta in regije so se zavezale k ambicioznim podnebnim ciljem in prevzemajo odgovornost za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, na primer prek pobude Konvencije županov za podnebje in energijo.“

Na slovesnosti, ki je potekala ob robu četrtkove seje ENVE, je bilo portugalsko mesto Lousada razglašeno za zmagovalca nagrade za preobrazbene ukrepe 2019 . Žirija strokovnjakov je izbrala njegovo pobudo Celostno izobraževanje za trajnost zaradi potenciala, ki jo ima za družbeno-kulturno, družbeno-gospodarsko in tehnološko preobrazbo v skupnosti. Evropsko nagrado za trajnostni razvoj podeljujejo združenje Lokalne oblasti za trajnostni razvoj (ICLEI), Baskija in dansko mesto Aalborg ob podpori OR in Evropske investicijske banke (EIB).

Komisija ENVE je na svoji seji razpravljala tudi o osnutku mnenja Za trajnostne soseske in majhne skupnosti – okoljska politika na podobčinski ravni (poročevalec Gaetano Armao , IT/EPP, podpredsednik in deželni odbornik za gospodarstvo, Sicilija), ki ga je soglasno potrdila. Plenarna skupščina bo o njem glasovala februarja 2020.

Več informacij:

Politične izjave OR o 25. konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja temeljijo na naslednjih mnenjih iz leta 2019:

Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo , poročevalec Michele Emiliano (IT/PES);

Trajnostna Evropa do leta 2030: nadaljnji ukrepi za uresničevanje ciljev OZN glede trajnostnega razvoja, ekološkega prehoda in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah , poročevalka Sirpa Hertell (FI/EPP);

Inovativen in trajnosten energetski prehod na regionalni in lokalni ravni za izvajanje Pariškega sporazuma , poročevalec Witold Stępień (PL/EPP);

Izvajanje svežnja o čisti energiji: nacionalni energetski in podnebni načrti kot instrument za lokalno in teritorialno upravljanje v zvezi s podnebjem ter aktivno in pasivno energijo , poročevalec József Ribányi (HU/EPP);

Upravljanje na več ravneh in medsektorsko sodelovanje za boj proti energijski revščini , poročevalka Kata Tüttő (HU/PES);

Pametna mesta: novi izzivi za pravičen prehod na podnebno nevtralnost – kako v praksi uresničevati cilje trajnostnega razvoja? , poročevalec Andries Gryffroy (BE/EA);

Konvencija županov po letu 2020 , poročevalka Benedetta Brighenti (IT/PES) – mnenje bo predvidoma sprejeto na decembrskem plenarnem zasedanju;

politične izjave v mnenju, ki ga je poročevalec Andrew Varah Cooper (UK/EA) pripravil za 24. konferenco pogodbenic Okvirne konvencije o podnebnih spremembah v Katovicah , so še vedno aktualne, zlasti po sklepih iz Katovic, v katerih so bile pogodbenice pozvane, naj preučijo rezultate, prispevke in dosežke dialoga „talanoa“.

Novembrska seja komisije ENVE je bila njena zadnja v sedanjem mandatu OR. O njenih dejavnostih lahko preberete v poročilu ob koncu mandata .

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en ).

Za več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov obiščite našo spletno stran: https://cor.europa.eu/sl/Pages/legal-notice.aspx .

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023