Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor je načrt za okrevanje gospodarstva in družbe  

Zagotavljanje, da je zeleni dogovor v središču strategije za okrevanje, je med glavnimi prednostnimi nalogami komisije za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) v Evropskem odboru regij (OR). Današnje videokonferenčne seje komisije se je udeležil tudi komisar Sinkevičius, ki je z njenimi člani razpravljal o nujnosti okolju prijaznega okrevanja. Razpravo je vodil Juan Espadas, predsednik komisije ENVE in župan Seville. OR bo 15. junija ustanovil delovno skupino za zeleni dogovor, da bi zagotovil, da bo okrevanje EU potekalo na lokalni ravni in bo prilagojeno posameznim območjem.

Ob začetku razprave je predsednik komisije ENVE in župan Seville Juan Espadas (ES/PES) dejal: „Evropski zeleni dogovor je naš načrt za okrevanje gospodarstva in družbe, ki pa mora biti okolju prijazen. Institucije Evropske unije se lahko zanesejo na to, da bodo imele regije in mesta aktivno vlogo, saj lahko predlagamo strategije za boljšo podporo družbi in najbolj prizadetim. Če želimo premostiti to krizo, si moramo prizadevati, da na vseh ravneh skupaj gradimo jutrišnji svet. Zahvaljujem se predvsem komisarju Sinkevičiusu za današnji pogovor in njegovo pripravljenost za tesnejše sodelovanje.“

Virginijus Sinkevičius , evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, je ob tem povedal: „Način, kako danes oblikujemo naše okrevanje, bo zaznamovalo prihodnost za mnoga desetletja. Ne smemo dovoliti, da bo današnja kriza ogrozila naš zeleni prehod. Zeleni dogovor je ključen za dosego širših ciljev načrta EU za okrevanje. Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor in mehanizem za pravični prehod bi morala biti temelja zelenega Marshallovega načrta. Krožno gospodarstvo, ničelna stopnja onesnaževanja, biotska raznovrstnost in trajnostna hrana so področja, ki so še posebej pomembna za zeleno okrevanje. Evropski odbor regij je bil vedno ključen partner in referenčna točka za stike med EU ter njenimi lokalnimi in regionalnimi vladami. Zeleni prehod bo uspešen le s sodelovanjem regionalnih in lokalnih oblasti.“

Člani so nato razpravljali o naslednjih osnutkih mnenj:

  • Podnebni pakt: osnutek mnenja o evropskem podnebnem paktu , ki ga je pripravil župan Varšave, je pripravljen za sprejetje. O njem bodo člani glasovali na plenarnem zasedanju 13. in 14. oktobra 2020. „Zavezani smo podpori zelenemu okrevanju, vendar mesta in regije potrebujejo primerna in neposredna sredstva EU, da bi pospešila proces,“ je pojasnil Rafał Trzaskowski (PL/EPP). Več o tej temi preberite v intervjuju . Lokalne in regionalne oblasti ter druge zainteresirane strani lahko izpolnijo vprašalnik, ki je na voljo na spletu .
  • Vodik: „Čisti vodik je bistvenega pomena za dosego podnebne nevtralnosti. Potrebujemo strategijo EU z ustreznim pravnim okvirom in tržno podporo EU, da bi od spodaj navzgor vzpostavili gospodarstvo, temelječe na čistem vodiku, je dejala Birgit Honé (DE/PES), ministrica za zvezne in evropske zadeve ter regionalni razvoj v deželni vladi Spodnje Saške in poročevalka za mnenje Načrt za čisti vodik – prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k podnebno nevtralni Evropi . Sprejetje mnenja je predvideno na plenarnem zasedanju 1. in 2. julija 2020.
  • Voda: člani so razpravljali o osnutku mnenja o okvirni direktivi o vodah in direktivi o poplavah , ki ga je pripravil poročevalec Piotr Całbecki (PL/EPP) . Predsednik Kujavsko-Pomorjanskega vojvodstva je v nedavnem intervjuju pozval k „spremembi paradigme, da bi krožnost, rešitve, ki temeljijo na naravi, in trajnost postavili v središče upravljanja voda“, ter k posodobitvi direktive, da bi se upoštevala Pariški sporazum in cilji trajnostnega razvoja. Sprejetje mnenja je predvideno na naslednjem plenarnem zasedanju 1. in 2. julija 2020.
  • Čisti zrak: „Čaka nas težavno okrevanje, ki pa ne sme omajati cilja EU, da bi bilo onesnaževanje na ničelni stopnji. Akcijski načrt za čisti zrak in ničelno stopnjo onesnaževanja mora biti sestavni del gospodarskega okrevanja po krizi zaradi COVID-19 in mora obravnavati vzroke onesnaženosti zraka, v proces pa vključiti državljane, “ je po razpravi o osnutku mnenja Prihodnost politike EU za čist zrak v okviru cilja ničelne stopnje onesnaževanja dejal János Karácsony (HU/EPP), član sveta Tahitótfalu. Končno glasovanje o mnenju je predvideno na plenarnem zasedanju 1. in 2. julija 2020.
  • o novem načrtu za krožno gospodarstvo , obravnavanem v osnutku mnenja OR, ki ga je pripravil Tjisee Stelpstra (NL/ECR) , član izvršnega sveta pokrajine Drenthe. Več o stališču poročevalca o tem ključnem dosjeju zelenega dogovora lahko preberete v tem članku .

Člani komisije ENVE so za poročevalca za prihodnje mnenje o pobudi EU „val prenove“, katere cilj je izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v Evropi, imenovali Enrica Rossija (IT/PES), predsednika dežele Toskana.

Delovna skupina za zeleni dogovor v Evropskem odboru regij se bo naslednji ponedeljek, 15. junija, sestala na prvi seji. Njen namen in končni cilj je zagotoviti, da se okvirna politika EU za dosego podnebne nevtralnosti izvaja v tesnem partnerstvu z mesti in regijami EU. Zeleni dogovor mora potekati na lokalni ravni in biti prilagojen posameznim območjem.

Ozadje

Za dostop do dokumentov komisije ENVE s seje dne 8. junija 2020 kliknite tukaj .

Zadnjo izdajo biltena komisije ENVE ENVOY lahko preberete tukaj .

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023