Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor določa okvir za nove prednostne naloge mest in regij  
Komisija ENVE v novi sestavi se bo v času vse večjih izzivov, povezanih z globalnim segrevanjem, osredotočila na priložnosti, ki jih prinaša zeleni dogovor

Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) Evropskega odbora regij (OR) se je 27. februarja prvič sestala v novi sestavi pod vodstvom novega predsednika Juana Espadasa (ES/PES), župana Seville. V tem mandatu bo njena glavna prednostna naloga evropski zeleni dogovor. Poleg tega bo pripravila mnenja o vodi, čistem zraku, vodiku in biotski raznovrstnosti. Na seji so bili imenovani poročevalci za mnenja o evropskem podnebnem zakonu, podnebnem paktu in novem akcijskemu načrtu za krožno gospodarstvo.

Druga seja komisije ENVE se je pričela z razpravo o zelenem dogovoru. Njen predsednik Juan Espadas (ES/PES) , župan Seville, je ob tem povedal: „Evropski zeleni dogovor je sicer ogromen izziv, vendar tudi zelo velika priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Okrepiti moramo svoje zavezništvo z Evropskim parlamentom, da bodo v prihodnjih zakonodajnih in političnih reformah bolj upoštevana stališča mest in regij. Aktivno moramo prispevati k temu, da bo zeleni dogovor našim državljanom prinesel konkretne koristi – nova delovna mesta, boljšo kakovost zraka, cenovno dostopno energijo in rešitve čiste mobilnosti za vse. Kot predstavniki lokalne in regionalne ravni se moramo zavzemati in poskrbeti za to, da bo ekološki prehod koristil vsem.“

Poslanec in glavni poročevalec Evropskega parlamenta za proračun za leto 2021 Pierre Larrouturou je opozoril, „da je treba pomnožiti razpoložljive vire financiranja, saj je to edina možnost za uspešen prehod, ki naj bi ga dosegli z zelenim dogovorom“ . Poleg tega je priporočil uvedbo pravil o preglednosti, s katerimi bi banke in zavarovalnice pripravili do tega, da bi postopoma opustile naložbe v fosilna goriva. „Lahko nam uspe, vendar moramo že zdaj določiti jasen časovni okvir.“

Poročevalec OR za mnenje o Skladu za pravični prehod Vojko Obersnel (HR/PES) je prisotne spomnil, da „ EU potrebuje ustrezna finančna sredstva, če resnično želi postati podnebno nevtralna do leta 2050, in da teh sredstev ne sme vzeti iz proračuna za kohezijsko politiko. V času vse večjega populizma ne moremo dopustiti, da se Sklad za pravični prehod vzpostavi na škodo Evropskega socialnega sklada. Državljanom ne moremo dejati, da moramo omejiti programe zaposlovanja v eni regiji, ker bomo podprli zeleni prehod v drugi. Za ta novi sklad potrebujemo dodatno financiranje. To je izziv, ki bo preskus za kredibilnost EU.“ Mnenje poročevalca Obersnela bo predvidoma sprejeto na naslednjem plenarnem zasedanju 25. in 26. marca 2020.

Člani so razpravljali o naslednjih mnenjih:

Načrt za čisti vodik – prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k podnebno nevtralni Evropi , poročevalka Birgit Honé (DE/PES). „Nujno potrebujemo evropsko strategijo za čisti vodik, skupaj z okvirom EU, ki spodbuja razvoj močne ekonomije vodika. Ta vir energije prinaša velike priložnosti za inovacije, ustvarjanje vrednosti in zaposlovanje v mnogih regijah EU ter lahko odločilno prispeva k uresničevanju ciljev zelenega dogovora glede razogljičenja in podnebne nevtralnosti,“ je povedala poročevalka, ministrica za zvezne in evropske zadeve ter regionalni razvoj v deželni vladi Spodnje Saške. Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju 13. in 14. maja.

Preverjanje ustreznosti direktive o vodah in direktive o poplavah , poročevalec Piotr Całbecki  (PL/EPP). Uporabljati moramo inovativna orodja za gospodarjenje z vodo, ki temeljijo na raziskavah, interdisciplinarni znanosti in naravnih rešitvah. Cilj tega mnenja je pripraviti konkretne predloge, kako izboljšati in poenostaviti zakonodajo, hkrati pa zaostriti standarde kakovosti vode v naših regijah,“ je pojasnil poročevalec, predsednik Kujavsko-Pomorjanskega vojvodstva. Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju 13. in 14. maja.

Prihodnost politike EU za čist zrak v okviru cilja ničelne stopnje onesnaževanja . Poročevalec za mnenje János Ádám Karácsony (HU/EPP), član sveta Tahitótfalu, je povedal: „Slaba kakovost zraka povzroča prezgodnjo smrt in kronične bolezni dihal, pospešuje izgubo biotske raznovrstnosti in negativno vpliva na kulturno dediščino. Samo z lokalnimi in regionalnimi pobudami ter inovativnimi projekti, podprtimi s sredstvi EU, lahko resnično izboljšamo kakovost zraka za naše državljane.“ Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju 1. in 2. julija 2020.

Biotsko raznovrstna mesta in regije po letu 2020 na 15. konferenci pogodbenic Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti ter v naslednji strategiji EU , poročevalec Roby Biwer (LU/PES). Poročevalec in član mestnega sveta Bettembourg je v razpravi o mnenju poudaril: „Velika in čudovita biotska raznovrstnost našega planeta je ogrožena. Ukrepati moramo zdaj, da bi zaščitili in obnovili naše ekosisteme ter biotsko raznovrstnost na vseh ravneh, od lokalne do svetovne. Nova strategija EU na tem področju bo uspešna le, če bodo mesta in regije vključeni v pripravo ambicioznih političnih ukrepov, zagotavljanje ustreznega financiranja in izvajanje.“ Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju 13. in 14. maja.

Člani komisije ENVE so imenovali naslednje poročevalce:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP), predsednik avtonomne skupnosti Andaluzija, je bil imenovan za poročevalca za mnenje Evropski podnebni zakon z vključenim ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050 .

Tjisse Stelpstra  (NL/ECR), član izvršnega sveta pokrajine Drenthe, je bil imenovan za poročevalca za mnenje Nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo .

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), župan Varšave, pa je bil imenovan za poročevalca za mnenje o podnebnem paktu.

Za dostop do dokumentov seje kliknite tukaj .

Kontaktna oseba:

David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023