Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Tanya Hristova imenovana za novo predsednico komisije SEDEC  

Tanya Hristova (BG/EPP), županja mesta Gabrovo, je bila danes izvoljena za novo predsednico komisije SEDEC v Evropskem odboru regij (OR), skupščini mest in regij EU. OR ima šest tematskih komisij in komisija SEDEC je pristojna za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo.

Tanya Hristova je članica Evropskega odbora regij od leta 2012, na položaju predsednika komisije SEDEC pa je zamenjala Joséja Ignacija Cenicerosa, nekdanjega predsednika regionalne vlade avtonomne skupnosti La Rioja (Španija).

Leta 1971 rojena Hristova je županja občine Gabrovo od leta 2011 in vodi bolgarsko delegacijo v OR. Med letoma 2010 in 2011 je bila tudi vodja političnega urada bolgarskega ministra za sredstva EU. Tanya Hristova je prva bolgarska članica, izvoljena na vodilni položaj v Evropskem odboru regij.

„Komisija SEDEC vodi delo Evropskega odbora regij na številnih pomembnih področjih, ki vplivajo na vsakdanje življenje evropskih državljanov. Med temi je doseganje družbenega napredka v vseh regijah EU, zagotavljanje enakih možnosti za vse, preprečevanje bega možganov in vrzeli v znanju in spretnostih ter odpravljanje digitalnega in inovacijskega razkoraka v Evropi. Lokalni in regionalni voditelji lahko pokažemo pot naprej. Moje mesto, Gabrovo, je dober primer tega, kako lahko digitalizacija in inovacije izboljšajo tako produktivnost kot življenjski standard,“ je dejala Hristova.

Na prvi seji, ki ji je predsedovala Tanya Hristova, so člani komisije SEDEC razpravljali o lokalnih in regulativnih izzivih dela na digitalnih platformah, ki so tema osnutka mnenja , ki ga je pripravil Dimitrios Birmpas (EL/PES), svetnik občine Egaleo. V mnenju se je zavzel za jasne smernice na evropski ravni, da bi izboljšali delovne pogoje delavcev na platformah in odpravili zlorabe, kot je navidezno samozaposlovanje.

„Regulacija dela na digitalnih platformah bo vzpostavila enake konkurenčne pogoje za tradicionalno gospodarstvo in gospodarstvo digitalnih platform ter preprečila socialni damping,“ je g. Birmpas zapisal v mnenju, ki bo sprejeto na decembrskem plenarnem zasedanju OR.

Kontaktni podatki:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en ).

Za več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov obiščite našo spletno stran: https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx .

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023